Интерпартнерс Комюникейшънс Зеленият кръг

 • За екипа на Интерпартнерс Комюникейшънс „зеленото“ е преди всичко въпрос на осъзнат избор и отговорно отношение към заобикалящата ни среда. То е стратегия на поведение в бъдеще време с ясната идея за смисъла от полаганите в тази посока усилия. За нас „зеленото“ е кауза, част от корпоративната ни култура и успешен начин за устойчиво развитие. „Зелените“ практики, които Интерпартнерс Комюникейшънс е приела във вътрешно-фирмения си правилник за работа и стриктно се ангажира да спазва във всички аспекти на своята дейност и бизнес процеси са следните:

 • Събираме разделно отпадъците;

 • Ефективно потребяваме електроенергия - всички осветителни тела и техника се изключват в края на работния ден;

 • Използваме само енергоспестяващи уреди и осветителни тела;

 • Печатаме на хартиен носител само в краен случай. Приоритетно водим електронна комуникация. Посочили сме това и в електронните си подписи;

 • Многократно презареждаме тонер касетите;

 • Счетоводният ни отдел използва електронен подпис;

 • Не изхвърляме, а събираме батериите;

 • Заменяме пластмасовите прибори за хранене, чаши, чинии и т.н. с порцеланови и стъклени такива;

 • Използваме текстилни или хартиени торбички и материали от рециклирани хартия за нуждите на организираните от нас събития;

 • Ползваме еко транспорт – половината от служителите в компанията идват на работа с велосипеди;

 • Активно промотираме „зелените“ практики пред нашите партньори и създаваме „зелени“ проекти за своите клиенти – сред тях са Ytong, които вече са част от „Зеленият кръг“ на сп. „Мениджър“;

 • Инициираме „зелени“ каузи – последната ни Коледно-Новогодишна корпоративна акция неслучайно беше „зелена“. Избрахме да подарим на своите партньори и клиенти живи Коледни дръвчета с придружаващи съвети за тяхното отглеждане. Желанието ни беше да стимулираме хората, с които работим, чрез грижа за едно дръвче да се погрижат и за природата. Целта ни далеч не се изчерпва само с това – планираме да посадим горичка на избрано място в София и така да създадем малък оазис в забързания ни град.

Интерпартнерс Комюникейшънс e създадена през 1992 г. Компанията е сред първите агенции, предлагащи пълно рекламно обслужване на българския пазар. Агенцията е пълноправен член на международната верига от независими рекламни агенции Interpartners Worldwide. Интерпартнерс Комюникейшънс има специализирани звена за реклама, връзки с обществеността и дигитални комуникации. Мотото на агенцията е „20 години вдъхновение!“.

Listo