иста България ЕООД (www.ista.bg) Зеленият кръг

  • иста България реализира различни проекти, свързани с екология и енергийна ефективност. От септември 2011 г. вход е проектът „Енергийна ефективност и екология в детските градини”, който е част от политиката на иста за социална отговорност и обществена ангажираност. Целта на проекта е да предаде на деца на възраст 5-6 години основните навици, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда и обхваща детски градини в София, Пловдив и Плевен. Посредством специално изработени карти, учебни помагала и т.н. с илюстрации, които изразяват някои от основните правила на енергийната ефективност в ежедневието и принципното отношение към околната среда, децата лесно усвояват първите стъпки към екологичното поведение в живота. Така ще се положат основите на отговорното отношение към природата.

  • иста България реализира проект за разработване и внедряване на он-лайн клиентска платформа, първата по рода си сред дружествата за дялово разпределение в България. Целта е по електронен път да се предоставят максимално много услуги за клиентите, както и да се следят сметките, консумираната енергия и т.н., което също е част от енергийноефективното поведение на потребителите на енергия.

  • иста България има подписани договори с организации за рециклиране и оползотворяване на различни отпадъци, свързани с дейността на компанията – стари уреди за дялово разпределение, батерии и т.н. като така изпълнява своя обществен ангажимент за опазване на околната среда.

  • иста България дигитализира голяма част от своята документация, договори и т.н. и успешно минимизира употребата на хартия, а оползотворената вече се предава за рециклиране, като по този начин щади ресурсите на Земята.

  • Служителите на иста България не принтират ненужни писма и документи от мейлите си и насърчават своите партньори и клиенти към отговорно отношение към природата чрез „зелен подпис/призив”.

  • Служителите на иста България са привърженици на системата и правилата за разделно събиране на отпадъци на работното място.

  • Стремежът на иста България е принципите на енергийна ефективност и екологосъобразност, които са „постулати” в дейността й и поведение на служителите в офисите, да се превърнат в начин на живот и вкъщи.

  • иста България поема ангажимента да спазва вече установените „зелени” принципи в своята работа и да разширява екологичното отношение на своите служители чрез различни вътрешнофирмени обучения, каскади и др.

ista GmBH е компания за дялово разпределение и енергиен
мениджмънт. Създадена преди 54 години, компанията днес е лидер в световен мащаб.
Централата на дружеството за дялово разпределение е базирано в Есен, Германия.
В дружеството работят 4600 служители в 25 страни. ista предоставя услуги
в над 11 млн. сгради (жилищни и търговски площи). През 2010 г. Групата ista
отчете продажби на стойност 677 млн. евро. В Германия над 1200 служители на 26
места се грижат за клиенти в близо 4.3 милиона помещения.

На българския пазар фирмата започва дейността си през
1995 г. ista България ЕООД (www.ista.bg) обслужва клиенти в София, Пловдив, Перник,
Варна, Плевен и Шумен. Стремежът на компанията е да бъде максимално близо до
клиентите си и да предлага качествени услуги и надеждни уреди, отговарящи на
нуждите на клиентите, както и да развива „зелената идея” за екология,
природосъобразност и енергийна ефективност. Именно това я прави една от
най-предпочитаните компании за дялово разпределение в България. ista предлага иновативни и устойчиви решения
за енергийна ефективност в сградите. Услугите, които разработва за собствениците
на недвижимо имущество и на енергийните компании, покриват не само доставката и
инсталацията на отчитащо устройство, но и дялово разпределение, както и анализ
на енергийните данни. Освен класическите услуги, ista предлага  устойчиви решения в областта на енергийния
мениджмънт за съхраняване на ограничените ресурси на Земята.

Listo