• ITW Bulgaria приема отговорното отношение към околната среда като ангажимент на компанията във всички аспекти на своята дейност и бизнес-процесите.

  • При конструирането на нови машини залагаме рециклируеми материали и компоненти, както и работни параметри на машините с минимална консумация на енергия;

  • Всички отпадъци от производствения процес и процеса на тестване на готовите машини се събират разделно и предават за рециклиране;

  • При машинното опаковане на палети нашите клиенти реализират реална икономия на стреч-фолио, съответно на полимерни отнадъци от опаковки;

  • В рамките на пазарната концепция на ITW MIMA Packaging Systems за предоставяне на клиентите на цялостна система за опаковане е включено и приемането от пазара на използвани машини, които на 100% се рециклират в ITW Bulgaria.

ITW Bulgaria е част от мултинационалната корпорация ITW (Illinois Tool Works) и съществува от 2004 година. Компанията произвежда машини за опаковане на палети със стреч-фолио, които се реализират на пазара като част от европейската бизнес-група ITW MIMA Packaging Systems - водеща в предлагането на иновативни комплексни решения за индустриално опаковане на палети, включващо не само оборудване и консуматив, но и сервизно обслужване и професионално консултиране при продажбите с цел създаване на максимална стойност за клиента.

Listo