Konica Minolta Зеленият кръг

  • Konica Minolta се грижи за околната среда и намаляване на въздействието върху нея, свързано с бизнес дейността на компанията. Konica Minolta активно предоставя информация за планирането и развитието на тези усилия, чрез различни източници, като например сайта на компанията и CSR доклади. За да изпълни своите отговорности и екологични цели, компанията създаде своята Еко Визия 2050. Освен това, Konica Minolta работи за установяването на уникални системи по време на жизнения цикъл на продукта, включващи разработването, придобиването, производството, продажбата и употребата на продукта.

  • Намаляване на въздействието върху околната среда във всяка фаза на жизнения цикъл на продукта: Разработване на продукта • Оценка на продукта • Енергоспестяващ дизайн • Продукти с умален и олекотен дизайн • Намаляване на вложените материали и броя на частите Придобиване • Придобиване, вземащо предвид човешките права, трудовите стандарти, сигурността и здравето, етиката и околната среда Производство • Намаляване на CO₂ емисии • Намаляване на отпадъци, разредени външно и степента на финалното изхвърляне • Намаляване на атмосферните VOC емисии Разпространение и продажба • Насърчаване на модалното превключване • Въвеждане на еко-автомобили и насърчаване на еко-шофирането • Събиране и рециклиране на използваните продукти Употреба на продукта • Енергоспестяващи продукти • Намалена употреба на консумативи и усъвършенствана трайност

  • Инициативи на Коника Минолта за намаляване на CO2 Konica Minolta е фокусирана върху предотвратяването на основните причини за глобалното затопляне. Намаляването на CO2 е една от нашите основни производствени цели: • Четири цели за намаляване на CO2 Нашата стратегия за околната среда включва цел за намаляване на емисиите на CO2 с 20% за целия жизнен цикъл на продуктите. За да постигнем тази цел, ние поставихме четири параметъра за намаляване на CO2: CO2 емисии от производствените фабрики в Япония, от производствените фабрики в САЩ и Азия, по време на дистрибуцията и по време на употребата на продукта. • Производство и рециклиране Всички Konica Minolta копири са произведени като се има предвид и въздействието върху околната среда. Нашата цел е да минимизираме емисиите CO2, въздушното и водното замърсяване и консумацията на енергия за производство и транспорт. Сградите на Konica Minolta и доставчиците на компоненти представиха правила на Зелено закупуване и Нула отпадъци за процесите, намаляващи влиянието на производството върху околната среда. Всички материали използвани при производството на многофункционални принтери са или от рециклирани материали, или могат да се рециклират. • Уникалните тонери на Konica Minolta Нашите продукти са природосъобразни и благодарение на уникалните Konica Minolta Simitri и Simitri HD (High Definition) полимеризирани тонери. Производството на тези тонери води до намаляване на емисиите CO2 с 40% сравнение с предишни прахообразни тонери. Simitri и Simitri HD тонерите помагат и за намаляване на консумацията на енергия на нашите копирни машини чрез по-ниската точка на изпичане. Тъй като процесът на фиксиране съставя приблизително 60% от общата консумация на енергия, използването на тези тонери води до пестене от до 20%.

  • Коника Минолта Бизнес Сoлюшънс България, като част от Konica Minolta Group, е отдадена на каузата за опазване на околната среда и прилага ефективно програми за намаляване влиянието върху нея. Част от нашите инициативи са: • Изпращане на електронна фактура и намаляване разхода на хартия в офиса • Насърчаване принтирането от двете страни на всеки лист, както в офиса така и сред нашите клиенти • Създаване на еко-кутия за разделно събиране на използваните тонер касети, предоставяна на нашите клиенти • Използване на електронно банкиране • Електронна кореспонденция с нашите клиенти, контрагенти и партньори винаги, когато това е възможно • Използване на рециклиращи се торбички • Разделно събиране на отпадъците • Пълно изключване на всички компютри и техника в края на работния ден • Партньорство в зелени инициативи • Инициативи по възстановяване и опазване на биологичното разнообразие

KONICA MINOLTA E СВЕТОВЕН ЛИДЕР в производството на цветни многофункционални устройства за офиса, с дългогодишен и утвърден опит в глобален мащаб. В компанията работят над 35 600 служители, а продуктите и услугите ни се предлагат в 14 000 търговски и сервизни центрове в 64 държави по цял свят.

Коника Минолта Бизнес Сoлюшънс България е част от глобалната мрежа на компанията - нашите клиенти тук в България, както и компании от европейски или световен мащаб, могат да разчитат на унифициран подход при осъществяването на проекти. Изготвяме цялостни, индивидуални решения за печата и електронните документи в съвременния офис. Благодарение на богатия ни опит, придобит при хилядите реализирани проекти в световен мащаб, ние разбираме добре потребностите и спецификите на бизнеса и можем да предложим най-подходящото решение за тях. Програмата ни Оптимизирани печатни услуги (OPS) улеснява постигането на значителни икономии на разходите по отношение на печат и прави скритите разходи явни.

Гъвкавостта и функционалността са наши вродени качества - услугите, договорите и финансирането ни са приспособими и можем да ги съобразим с нуждите и възможностите на нашите клиенти и същевременно да постигнем значителни икономии на разходите. Клиентите ни могат да променят хартиения документен поток в дигитален, да дигитализират архива си, имат на разположение и доклад за използването на документацията.

Разполагаме със собствена и партньорска структура, с която осигуряваме национално покритие, следваме европейските стандарти за качество на Коника Минолта. Специалисти сме както в хардуерното, така и в софтуерното внедряване и изпълнение - предлагаме завършена печатна инфраструктура.

Listo