Кредисимо АД - CREDISSIMO Зеленият кръг

  • Кредисимо АД е високотехнологична компания, която съзнателно налага и развива бизнес модел и процеси, протичащи изцяло онлайн, както за крайните клиенти, така и за служителите на компанията. Благодарение на услугите и продуктите, който са достъпни изцяло онлайн са: - спестени 4 060 000 листа А4, което представлява 8 120 стека хартия, както и 2 030 тонер касети (което може да се илюстрира от колона от листа А4 с височина 446,5 метра, с тегло 20 260 кг.) или - спестени 1 216 000 литра вода и 340 дървета или Със спестената електроенергия 4 060 000 лампи от 75 вата могат да светят 1 час. Компанията ни отговорно поема ангажимент в развитието си винаги да съблюдава и опазва околната среда и да се стреми да пести максимално природните ресурси с помощта на постоянно развиващите се технологии.

Създадохме credissimo през 2007г. Благодарение на нашата усърдна и
професионална работа за няколко години се превърнахме в безспорен лидер в
сферата на онлайн микрокредитирането в България.
С гордост заявяваме, че успяхме да се утвърдим като най-иновативната финансова компания у нас.

Притежаваме УДОСТОВЕРЕНИЕ с
регистрационен номер от Българска Народна Банка за упражняване на дейността, посвещаваме работата си на нашите
10 етични правила и следваме принципите за отговорно кредитиране. Спазваме
високи стандарти на работа и се грижим клиентите да получават възможно най-доброто обслужване.

От пролетта на 2014г. Кредисимо АД става първата небанкова финансова институция, която става публична компания с
официално одобрен от КФН проспект за листване на акции на БФБ-София. Това безспорно ни прави още по-сигурни в
бъдещето и доказва практиката ни на прозрачни отношения не само с клиентите, но и с всички настоящи и бъдещи
бизнес партньори и инвеститори.

Ние от Кредисимо сме и член-основател на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК)
- обединение на фирми за небанково кредитиране около единни етични
правила за защита на потребителите. Членовете на АОНК спазваме
утвърдените добри практики във взаимоотношенията с потребителите и имаме
сходни гледни точки относно необходимостта от регулация на дейността
ни.
Признание за активната роля на екипа на Кредисимо АД в учредителния
процес е изборът на Константин Кръстев, един от изпълнителните ни
директори, за заместник председател на асоциацията.

Имаме и друга мисия – да помагаме на деца в нужда
и неравностойно положение. Като всяка една съвременна
и отговорна компания, ние даряваме част от приходите си за
различни каузи. Подробна информация за корпоративната ни социалната
отговорност,
както и примери за реализирани от нас кампании, можеш да намериш
на страница Благотворителност.

През годините успяхме да изградим и докажем имиджа си на доверен източник на финансиране и предпочитан партньор за българските потребители.

Над 150 000 фенове ни следват във Facebook

Постигнахме 96% клиентска удовлетвореност и считаме това за най-точния барометър за качеството на услугите, които предлагаме. А те са революционни - нашите онлайн кредити дадоха възможност на много хора да посрещнат своите текущи нужди и разходи като им осигурихме спокойствие, сигурност и комфорт.
Търсим лоялни и отговорни потребители – предлагаме пари навреме!

Listo