Криейтив Партнерс Зеленият кръг

  • Ангажираме се да извършваме занапред следните дейности:

  • Изпращаме само електронни фактури

  • Изискваме повечето фактури които получаваме, вкл. телефонни и други сметки да ги получаваме по имейл, а не на хартия

  • Ако не става въпрос за официални документи, зареждаме принтера с използвани вече листа

  • Разделно изхвърляне на боклука

  • Част от служителите използват колело за да отидат на работа

  • Публикуваме в нашия блог статии свързани със зеления начин на живот и опазване на околната среда

Криейтив Партнерс е разработчик на уеб дизайн, реклама, имейл маркетинг, оптимизация на сайтове, управление на съдържанието и поддръжка на сайтове. Компанията изработва сайтове на хотели, туристически агенции и туроператори, транспортни и др. фирми свързани с туристическата индустрия. Криейтив Партнерс възникна като идея в началото на 2009 година, а до момента има близо 30 завършени проекта. Последни големи проекти: ezax.bg, romanticholidays.net, allsports.bg Фирмата изпраща само само електронни фактури. Изискава повечето фактурите да ги получава по имейл, а не на хартия. Разделно хвърля боклука. Част от служителите ползват колело за да отидат на работа. Криейтив Партнерс публикува на своя блог статии свързани със зеления начин на живот и опазване на околната среда

  

Listo