Лейнонен България ЕООД Зеленият кръг

  • Ние се стараем да оптимизираме разхода на хартия като изработваме визитките си на рециклирана хартия.

  • Поемаме ангажимент да продължаваме да печатаме документите предимно двустранно

  • Насърчаваме електронната комуникация с клиенти и контрагенти.

  • Ще отдаваме използваните тонери за рециклиране.

  • Ще изхвърляме изхабените батерии само в предназначените за целта места.

„Лейнонен България” ЕООД е българското дружество на LEINONEN Group
предоставяща счетоводни, финансови и административни услуги в 10
европейски държави. Нашата компания е специализирана
в подпомагането на компании, които са в процес на създаване и утвърждаване.
Предлагаме подкрепа за бизнеса като предлагаме услуги специално адаптирани към
изискванията на всеки клиент.

Искаме
да бъдем добър партньор на нашите клиенти. Ценностите на Лейнонен Груп са
етичност, надеждност, прогрес и безопасност. В центъра на нашата работа стои
клиентът и неговите интереси.

Отворени сме към зелената
идея и считаме, че опазването на природата е отговорност на всеки човек.

Listo