MarketingPro Engineering Зеленият кръг

  • Поема ангажимент пред зеления кръг на българските компании за максимално ефективно използване на производствените ресурси:

  • Използване на електрическа енергия. В дейността си MarketingPro Engineering ЕООД ще използва максимално ефективно електрическата енергия. Поемаме ангажимент в дейността си да използваме енергоспестяващи електроуреди. Също така служителите на компанията приемат каузата, когато е възможно да използват енергоспестяващи уреди в ежедневието си.

  • Поема ангажимент пред зеления кръг на българските компании да работи за запазване на природата, за чиста околна среда и за опазване на климата: • Запазена природа. Служителите на компанията в служебния и личния си живот приемат ангажимент да събират разделно отпадъците си и да ги изхвърлят само на определените за тази цел места; • Чиста околна среда. Служителите на компанията в служебния и личния си живот приемат ангажимент да предават за рециклиране всички електроуреди и опаковки, които подлежат на рециклиране след употребата им.

  • Също така MarketingPro Engineering ЕООД поема ангажимент да разпространява принципите и идеите на зеления кръг на българските компании пред всички български фирми потенциални членове, с които компанията си партнира.

MarketingPro Engineering ЕООД е независима българска компания, със специализация в разработването на приложения за iphone/ipod/ipad. Компанията разработва свои авторски приложения, но има практика да създава по поръчка и приложения за други фирми. MarketingPro Engineering ЕООД има голям опит и в създаването на уиджит приложения за социални мрежи.

Listo