Международна Младежка Камара -България Зеленият кръг

  • Построяване на детска площадка със средства събрани от отпадъчни материали.

Международна Младежка Камара - България, част от Junior Chamber International приканва всички компании да се включат в нашата инициатива "Сливи за смет".

Крайната цел на проекта е построяване на детска площадка със средства събрани от изкупуването на материали годни за рециклиране - хартия, картон, велпапе, найлон, ПЕТ, стъкло и други. Материалите се събират от фирмите, които се включат в прoекта ни, а се извозват и рециклират от лицензирани компании, които предоставят нужните контейнери.

Освен по-щастливи деца, проектът дава възможност на малки, средни и големи компании да започнат или да развият допълнително работата си в сферата на корпоративна социална отговорност, а служителите им да се почувстват социално отговорни.

Listo