• ...

НИКДИМ е компания за дизайн, конструкция и продажба на електроапаратура в Казанлък. Фирмата има и пет търговски бази в България. Непрекъснато увеличава износа си. Цялата ни апаратура е изпитана съгласно международните стандарт ISO в акредитирани лаборатории. Главните клиенти са големи електрически компании като ЕВН България, ЕВН Македония, Е.ОН България, Е.ОН Молдова, ЧЕЗ България, ЕНЕЛ Румъния, Националните Електрически компании на Египет, Сирия, Йордания, Израел и др. НИКДИМ притежава сертификат за качество ISO 9001 вече 12 години и в момента внедрява ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда.

Listo