ОДИСЕЯ-ИН Спортно-туристическа Агенция ООД Зеленият кръг

  • Развитие на българската туристическа индустрия по пътя на устойчивостта и отговорността чрез промяна в нагласите и визията на предприемачите и тяхната корпоративна култура

  • Иницииране и подпомагане на добрите практики в предприемачеството свързани с екологичност и енергийна ефективност за развитие на природощадящ бизнес и туризъм в България

Одисея-ин е създадена през 1990 г. Мисия да превърне България във водеща дестинация за качествено ориентиран културен, приключенски и тематичен туризъм и да способства за утвърждаването на съвременни разбирания за екипировката за планина и свободно време. За своята социално-отговорна дейност, Одисея-ин до момента е получила 3 първи награди като най-голям дарител от Българския дарителски форум (2006р 2007 и 2008) и втора награда за иновативен зелен маркетинг през 2010 от Българския Форум на Бизнес лидерите. Одисея-ин е собственик на марките "Стената" (магазини за планинска и къмпинг екипировка и дистрибуция), "Зелени Дни" (фестивал изложение на отговорния туристически и биосертифициран бизнес), "Дни на предизвикателствата" (младежка аудитория, пътувания) и подмога с финансии и човешки ресурси Сдружение "За Ехо" (хижа Ехо), Сдружение Българска Асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение Асоциация "Планини и хора" (планинските водачи в България). Издава планинска и научно-практическа литература, вкл. "Устойчив и отговорен туризъм, добри практики от Франция и България" (София, 2010г). Специално внимание заслужава кампанията "3 Евро за българската природа" сред чуждестранни туроператори, събрала 2082 Евро в полза на Коалиция "За да остане природа в България"

Listo