ОКИН Фасилити БГ Зеленият кръг

  • Предоставяните услуги отговарят на еко изискванията както в същото време спестяват значителни енергийни средства.

ОКИН Фасилити БГ е доставчик и партньор във фасилити мениджмънта. Фирмата предоставя спомагателни непроизводствени дейности като озеленяване, градинарство, управление на отпадъците ,сметоизвозване, охрана, почистване, управление на захранването, дейности във сферата на опазване на околната среда и пр. Това са дейности, които не генерират печалба, но са важни за бизнеса. ОКИН Фасилити БГ е регистрирана у нас в края на 2008 година. От тогава фирмата работи с производствени предприятия, финансови институции, административни и търговски гради и др.

Listo