ОмегаСофт ООД Зеленият кръг

 • С помощта на сертифицирани партньори, осигуряваме специализирани контейнери за разделно събиране на хартия, метал и пластмаса, излязли от употреба електрически и електронни отпадъци, негодни за употреба портативни батерии и др.

 • Максимално ефективно използваме енергийните и природните ресурси, в частност използването на електрическа енергия: изключваме компютрите си, когато не работим с тях, използваме оптимално климатиците, не оставяме светещи лампи или включени електроуреди, когато не ги ползваме и др.

 • Елекронната ни система за съпорт на клиенти е с приоритет пред телефонните разговори. Уведомяваме клиентите ни за промени и новини около компанията по имейл.

 • Продуктите, които разработваме, са изцяло ориентирани към генериране, обмен и обработка на електронни документи.

 • Отказахме се от хартиени документи навсякъде, където можем да ги заменим с електронни.

 • Печатната реклама, която използваме, е под 30% от обема на цялата ни реклама.

 • Когато печатаме, използваме хартията двустранно.

 • Връщаме празните тонери за рециклиране.

 • Отглеждаме зелени растения в офиса.

 • Плащаме онлайн.

 • Това категорично не е всичко, което правим ежедневно, за да минимизираме ефекта, който бизнесът ни оказва върху околната среда. Отговорно заявяваме, че няма да спрем до тук. Готови сме да развиваме и промотираме идеите, които подкрепяме, защото вярваме, че за да има смисъл, трябва да се дава гласност на такива инициативи. В този процес е ангажиран всеки наш служител, като живее природосъобразно, участва в различни кампании в помощ на нуждаещи се или дарява доброволно време, знания и средства за социални каузи в полза на обществото.

ОмегаСофт ООД е част от българския софтуерен пазар повече от двадесет години. През това време основна цел на компанията винаги е била създаването и развитието на оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал. Независимо от трудностите, компанията упорито и всеотдайно работеше върху създаването на все по-конкурентни продукти и цялостно удовлетворяване на потребностите на клиентите на фирмата. Трудно е да се каже дали двадесет и една години са малко или много време. Вероятно единствената мярка за това е направеното от компанията, постиженията, и динамиката на нейния бизнес.

Listo