ОЙРОШПЕД АД Зеленият кръг

  • • Ограничаване на вредните емисии при извършване на куриерските и спедиторски услуги

  • • Популяризиране на карането на колело като екологичен, здравословен и удобен транспорт в града.

  • • Развитие на велокуриерската услуга

  • • Популяризиране на рицарските принципи и зелените ценности, като основа на философията на модерния човек

  • • Търсене на нови начини за предлагане на екологично чисти услуги в областта на спедицията, логистиката и транспорта

  • • Провокиране на дискусии и включване в дейности свързани с подобряване на условията за каране на велосипед в града и с грижата за околната среда

Кратко представяне

ОЙРОШПЕД АД предлага услуги в областта на спедицията, логистиката и транспорта. От 2010 година извършваме и куриерски услуги в страната и чужбина. От началото на 2012 г. предлагаме екологичната услуга под надслов „Зелени рицари-велокуриери с кауза”. Това са куриери, които разнасят пратки чрез велосипеди и не създават вредни емисии. По този начин куриерската услуга се съчетава с грижата за околната среда и здравословния начин на живот.

Ние сме убедени, че грижата за околната среда и отговорността към обществото са добра основа за печеливш бизнес и смятаме да докажем това, като работим упорито за намаляване на емисиите от нашата дейност. Политиката ни е насочена към оптимално използване на превозните средства с цел постигане на висока енергийна ефективнст и ограничаване, ако е възможно и елиминиране, на замърсяването при превозите. Ще продължаваме да търсим всякакви иновативни решения в тази посока.

Като съществена част от тази политика искаме да развием, популяризираме и направим рентабилни велокуриерските услуги на Зелените рицари. За нас това не е просто поредното бизнес начинание, а кауза, за която си струва да се борим. Смятаме че колкото повече хора използват Зелените рицари за разнасяне на пратките си, толкова по-големи ще са позитивният ефект върху околната среда и възпитателният ефект върху обществото. Ние разчитаме на това, че когато човек по-често вижда някой да проявява отговорност към околната среда и да търси и предлага решения на екологичните проблеми, се вдъхновява и ангажира активно с тази кауза. Затова ще работим с голяма отдаденост за развитие на велокуриерската дейност и популяриране на значимостта й. Една от нашите амбиции в това отношение е провокиране на дискусия и постигане на резултати свързани със създаването на по-добри условия за велосипедисти в българските градове. За нас е важно да има повече велоалеи, както и да се формира нова култура по българските пътища, основана на толерантност, отговорно поведение и вежливо отношение. Амбицирани сме да популяризираме тези ценности и се надяваме да получим подкрепата на всички, които искат да живеят в чиста и приветлива градска среда.

 

Listo