Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" Зеленият кръг

  • С преместването си и построяването на нова сграда през 2009 година Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" се ангажира да следва политика на устойчиво развитие с отговорност към околната среда. Ангажиментите, които сме поели и следваме неотклонно са за намаляване на използваните енергийни ресурси, разделно събиране и рециклиране на производствените отпадъци, както и намаляването на отпадъците като цяло на годишна база. За да постигаме своите ангажименти ние изпълняваме 5 годишна програма за устойчиво развитие.

  • Поемаме ангажимент за ограничение на консумацията на енергия от невъзобновяеми енергийни източници. Отоплението и климатизацията на цялата сграда се осъществява чрез система от термопомпи и собствен водоизточник.

  • Поемаме ангажимент за подобряване качеството на въздуха в производствените помещения. Отвеждането на хартиените отпадъци, от производствените процеси, в това число хартиен прах, става чрез централизирана система, работеща със сгъстен въздух.

  • Поемаме ангажимент за намаляване на производствените отпадъци. Събираме разделно 8 вида производствени отпадъци, сред които хартия, платмаси, алуминий, отработени масла, луминисцентни лампи и др. Извозваме отпадъците със собствен транспорт към фирмите за рециклиране, с които имаме договори за изкупуване.

  • С грижа за природата, ние в Полиграфически комбинат "Димитър Благоев", подехме инициатива за повишаване на вниманието на издателския бизнес към проблемите на околната среда. Предлагаме на своите клиенти списък от материали произведени с био енергия, от рециклирани суровини и чрез алтернативни методи, от най- съвременните заводи в Европа. При изработка на продукти от тези материали, Полиграфически комбинат, поема ангжимент да отдели 3% от стойността на поръчката в своеобразен еко-фонд. Събраните пари, ще използваме, за да засадим дървета заедно с вас, нашите клиенти.

  • Поемаме ангажимент за намаляване на вредните емисии от транспортни разходи като за целта: -Предлагаме все повече дистанционни услуги, които позволяват контрол над производствения процес от страна на клиентите без необходимостта да идват на място. - Предлагаме възможност за дистрибуция на книгите директно от склад на Книжна борса ИСКЪР.

  • Поемаме ангажимент за популяризирането на електронните книги сред издателствата в България. Смятаме, че електронните книги са една от екологичните перспективи за развитие на книгоиздаването. За целта създаохме БГкнига ЕАД - дружество фокусирано върху развитието на пазара на електронни книги в България.

Полиграфически комбинат „Димитър Благоев” е основан 1954 г. като
най-големия полиграфически комплекс в България. Днес , повече от 50
години по- късно, той е съвременна високо технологична печатница.

През 2009 г. започнахме нов етап в развитието си, като открихме своята нова база, разположена в кв. Дружба, ул. Илия Бешков 3.
Заемащ разгъната площ от 11 000 м2, комплексът ни разполага с паркинг, 2
покрити рампи, 2000 м2 складови помещения и 6000 м2 производствени
площи. Съвременните решения при проектирането и строителството му, ни
позволиха да подобрим производствената и енергийната си ефективност си и да се развиваме в съответствие с добрите практики на Устойчивото развитие.

Следваме политика на висока социална отговорност към своите служители. Екипът ни се състои от специалисти, с дългогодишен опит, обучени според новите тенденции в бранша.

Стремим се да се
утвърдим, като лидер на България по отношение качеството на произвежданите продукти.

www.poligrafcombinat.bg

Listo