Пощенска банка Зеленият кръг

  • Разработена е рамка на екологичната политика на компанията, съгласувана с Изпълнителния й комитет и утвърдена от главния изпълнителен директор на банката.

  • Създаден е Зелен борд на Пощенска банка, ново звено в банката, създадено от служители – доброволци, което има ангажимент да следи показателите за екологичното представяне на организацията, да набелязва сферите с потенциал за оптимизация и да формулира съответните политики за намаляване на негативното въздействие на дейността й върху природата. Председател на Зеления борд е началникът на „Централни операции” на банката, което го поставя в изключително силна позиция да лобира пред ръководството, както и да прокарва природосъобразни политики, свързани с управлението на доставките, оборудването на помещенията и др.

  • Зеленият борд на банката е отговорен и за провеждането на вътрешна комуникационна кампания „Зелен старт с Пощенска банка”, която има цел да информира вътрешните публики и да насърчи грижата за околната среда в офиса и домовете на служителите на организацията.

  • Екипът на EFG Property Services, дъщерно дружество на банката, което предоставя различни услуги, свързани с недвижими имоти, включително и изготвяне на оценки, е разработил и осъществява проекта „Зелен финал” за преминаване към безхартиен офис. Компанията е преминала към изцяло електронен обмен и съхранение на документи, а с изваждането на универсален електронен подпис на всеки член от екипа служителите се надяват да премахнат изцяло нуждата от разпечатване на документи.

  • За да насърчи подобна инициативност и ангажираност сред служителите, Зеленият борд на банката със съгласието на ръководството обяви състезание за най-екологичен екип в банката. Най-добрите проекти бяха наградени на специална церемония от ръководството на банката. Победителите в конкурса спечелиха симпатиите на журито с многообразните си социални и екологични активности, които включваха полагане на доброволен труд за създаване на сензорна градина с ароматни дървесни видове за деца с увредено зрение.

Пощенска банка, с правно име „Юробанк И Еф Джи България”, е петата по големина на активите банка в България. Има над 3 хлд. служители и клонова мрежа с над 218 локации и над 320 банкомата. През 2009 г. стартира реализацията на програмата „Зелен старт с Пощенска банка”. Целта е да се насърчи природо-съобразно поведение сред служителите и да мотивира проактивно отношение по екологични въпроси от тяхна страна. Сформиран е Зелен борд, който включва 15 служители от различни звена и клонове, участващи на доброволен принцип. Задачата е да се инициира политики за екологична отговорност, като подпомагат дейността на Съвета на директорите. През 2010 г. е въведена стратегията Reduce или намаляване на потреблението на ресурси в ежедневната работа. „Кристално чисто Панчарево” е друга инициатива на Пощенска банка. Проектът е посветен на опазването на езерото и околностите му. Български форум на бизнес лидерите миналата година обяви Пощенска банка за най-добър "Инвеститор в околната среда".

Listo