Про Клийн Сървис ЕООД Зеленият кръг

  • Зелено почистване с най-високо качество

  • Почистване което опазва здравето на човека и околната среда

ProClean Service е иновативна компания, която предлага зелени почистващи услуги на най-високо ниво. Нашият екип се състои от млади и специално обучени професионалисти. Услугите които предлагаме гарантират за това, че вашият офис или дом ще бъде едно чисто и здравословно място за обитаване. В процеса на почистване се използват само екологично чисти препарати с гарантиран произход и международно признати практики, които се грижат за здравето на човека както и това на околната среда.Основната цел на нашата компания е да осигури една чиста, здравословна и продуктивна среда за Вас, Вашето семейство, служители и клиенти, като същевременно се грижи за природата.Защо ‘’зелено’’ почистване?

Зеленото почистване може да бъде определено по много
начини.Едно от най-разпространеното определение е почистване което опазва
здравето на човека, като същевременно свежда до минимум вредното въздействие
върху околната среда.Успешното ‘’зелено’’ почистване не се свежда само до използването
на ‘’зелени’’ препарати.То е съвкупност от препарати, процедури и инструменти, за да бъде ефективно.За повече информация: www.proclean-bg.com

Listo