Профи кредит България Зеленият кръг

 • Ще използваме за принтиране на документи двете страни на всеки лист (скрап хартия), когато това е възможно. И в отделите, в които е възможно.

 • Ненужните хартиени отпадъци ще се предават на вторични суровини за преработка.

 • Климатиците ще се ползват в офисите, само ако е необходимо. Ще се изключват всяка вечер.

 • Ще се проведе обща акция на служители за почистване на паркове или замърсени местности.

 • ПРОФИ НЮЗ – вътрешно корпоративно списание, ще е само в електронен формат. Ще пестим хартия.

 • Всеки районен офис ще засади дърво, за което ще се грижи.

 • Батериите ще се изхвърлят на определените за това места.

 • Един ден от седмицата ще ходим пеша, а не с асансьора.

 • Всяка пролет компанията ще подготвя специален бюлетин за природосъобразния начин на живот в електронен формат. Бюлетинът ще се публикува на сайта на компанията и в корпоративния БЛОГ.

 • Всеки месец, един служител на компанията спазва правилата за ЕКО живот в дома си. Ще публикуваме разказ на БЛОГА на компанията.

 • Ще подготвяме статии и различни идеи, които да публикуваме на корпоративния БЛОГ на компанията в секция Зелен Кръг на Българските компании.

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е регистрирана на 19 април 2006 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност според изискванията на Търговския закон под името Профиреал България ЕООД. Предмет на дейност на компанията е предоставяне на заеми на физически лица, които са български граждани и имат постоянни доходи.

Търговската дейност на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е разделена на четири региона – Изток, Запад, Север, Юг. Централата на компанията се намира в град София.

През втората половина на 2006 г. Профиреал България ЕООД стартира търговската си дейност, като отпуска и първият си кредит. ПРОФИ КРЕДИТ България предлага нецелеви потребителски кредити на хора с постоянни доходи. Сумите варират между 600 и 8000 лева. Кандидатстването става само срещу лична карта.

Залагаме на личното отношение и индивидуалния подход. За всяка отделна нужда на нашите клиенти, ние можем да предложим специално предложение, съобразено с индивидуалния клиент, като даваме възможност за отстъпка в цената при предоставянето на солидарен длъжник, както и възможност за отлагане на до 3 последователни вноски в случаи на нужда.

Освен с Регионалните си офиси ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД има на територията на страната и районни офиси в повечето големи градове – София, Варна, Плевен, Благоевград, Пловдив, Бургас, Шумен, Добрич, Русе, Велико Търново, Габрово, Троян, Враца, Кюстендил, Перник, Петрич, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Пазарджик . През месец Септември 2010 компанията разшири териториалното си покритие, като вече обслужва клиенти и в градовете - Монтана, Русе, Горна Оряховица , Ловеч, Севлиево, Разград, Айтос, Нова Загора, Кърджали, Димитровград, Асеновград, Казанлък, Велинград, Дупница и Петрич.

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е част от международната финансова група Профиреал Груп със седалище в Холандия. Освен в България Групата оперира в други 3 държави в Централна и Източна Европа - Чехия, Словакия и Полша.

През 2007 г., във връзка с промените в европейското законодателство и въвеждането на задължителна правна организационна форма на компаниите, осъществяващи международна дейност, Профиреал Груп се трансформира в европейско дружество - холдингова структура. Компания - майка на финансовата група става Профиреал Груп СЕ, със седалище в Холандия.

На 15.02.2008 г. следвайки новата корпоративна идентичност Профиреал България ЕООД се преименува на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. Тази промяна в наименованието се отнася за всяко едно от дъщерните дружества в холдинговата структура.

 

Listo