Прокомп Експрес ООД Зеленият кръг

  • Преминаване към издаване на електронни фактури и намаляване разхода на хартия в офиса.

  • Оказване на консултации за нашите клиенти, насочени към намаляване на техния разход на хартия посредством по-ефективно използване на информационните технологии.

  • Провеждане на онлайн маркетингови кампании и спиране разпространението на печатни рекламни материали.

Прокомп Експрес е основана през 2004 год. и е специализирана в компютърна поддръжка на малки и средни фирми. Избирайки абонаментната поддръжка на Прокомп Експрес нашите клиенти разполагат с професионална и бърза компютърна поддръжка за своя бизнес, включваща всичко от което се нуждаят - от покупката и настройката на нов компютър, оптимизация на работата в мрежа, инсталация на необходимите софтуерни приложения, превантивна поддръжка и редовно архивиране, помощ и консултации при ежедневната работа.

Listo