• Нашата мисия е да е представим на българския пазар концепция за консумация на чиста питейна вода от източника.С избора на филтриращи и пречистващи диспенсери предотвратявате замърсяването на околната среда, като: • Спомагате за намалявате отделянето на въглероден двуокис и др. вредни емисии: → Причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки; • Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци: → 80% от материалите, от които са изработени машините на Waterlogic подлежат на рециклиране; → Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят; → Пластмасата формира 25% от отпадъците; → Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират. • Намалявате изразходването на енергия: → Машините на Waterlogic се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка. • Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:

  • В нашата ежедневна работа се стремим да оптимизираме използването на хартия и ел. енергия.

Фирма Pure Water е частно дружество основано през 2011 година. Нашата основна дейност е доставка и обслужване на офис диспенсери за пречистване на питейна вода.

Екипът на Pure Water има дългогодишен опит в AwayFromHome канала, както и в осигуряването на технически услуги. Компанията стартира своята дейност мотивирана от

идеята да предостави на българския бизнес алтернативно решения и възможност за избор по отношение на консумацията на питейна вода на работното място. Системите за пречистване и филтриране на вода

са познати на Европейския и Американски пазари повече от 20 години. Като представител на водещия в индустрията производител Waterlogic ние се ангажираме да доставяме изключително високо ниво на обслужване.

С оглед нарастващата нужда от активнa позиция по отношение опазване на околната среда ние вярваме, че нашите решение ще намират все повече приложения.

Listo