Рила газ Зеленият кръг

  • Да доставяме до домовете и работните места на хиляди хора природен газ – екологична енергия, чиято употреба води до намаляване на вредните емисии в атмосферата, които се отделят при изгарянето на други горива, и изключва напълно наличието на прах или сажди.

  • Да създаваме условия клиентите ни да избират природния газ за своите домакинства и предприятия, като така залагат на чистотата, практичността и удобството, елиминирайки необходимостта от постоянни ремонти, свързани с допълнителен разход на енергия.

  • Да организираме и да се включваме в инициативи, с които да насърчаваме хората да мислят и действат екосъобразно.

Рила газ е компанията, която изгражда и управлява газоразпределителната мрежа в района на югозападна България. Дружеството ще инвестира общо 130 млн. евро, за да доставя топлина до домовете на 130 хиляди домакинства и до стотици обществено-административни и промишлени сгради в градовете Благоевград, Дупница, Сандански, Враца, Перник, Радомир, Ихтиман и околните селища. Компанията, дъщерна на италианския концерн Ачегаз Апс, работи в България от 2006 г.

Listo