Рисайклинг България ООД Зеленият кръг

  • Целта на Рисайклинг България е дейното участие в реализирането на проекти по ОПОС 2007-2013, създавайки ефективно действащи и отговарящи, както на изискванията на програмата, така и на модерните технологии и тенденции, инсталации за мехнично и биологично третиране на отпадъци.

Recycling Bulgaria е компания специализирана в разработване и доставка на технологии и цялостни решения (проекти „до ключ") в сферата на рециклирането. Нашата организация осигурява поддръжка и провеждане на обучения, с оглед ефективното използване на доставенoтo оборудване. Инвестирайки в екологията на България, ние знаем, че допринасяме за бъдещия просперитет на страната ни. Имаме дефинирана корпоративна мисия и набор от ценности, които дават ясна представа за бизнес стратегията на компанията. Нашия фокус е изцяло върху нуждите на клиентите - като разбираме проблемите и пазарите на които работят ние им доставяме услуги с най-високо качество. С нашите иновационни и широкообхватни дейности ние сме двигателна сила за вашия бизнес.

Listo