SDN Company Ltd. Зеленият кръг

  • Инвестиции в областта на ВЕИ в България

  • Подобряване на качеството и намаляване на разходите с оглед увеличаване на удовлетвореността на клиентите

  • Увеличаване на ефективността на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

  • Намаляване на въглеродните емисии ( CO² ) с оглед защита на нашата екосистема

От своето създаване през 1994г., SDN се превръща в доставчик на решения в областта на фотоволтаични генерационни системи, като постоянно инвестира в областта на изследванията, представлявайки Република Кореа по света. Като компания, ориентирана към проучвания и развитие, SDN получават награда през 2003г. за „Проект за 1MW PV полеви тест за проучвания и изследвания” – проект, подкрепен от Министерство на икономиката и знанието в Р Корея и успешно успяват да го завършат през 2008г. При изпълнението на този проект, технологията на SDN търпи изключително динамично развитие. SDN произвежда, проектира и доставя цялостни решения на базата на слънчева енергия за жилищно, търговско и енергийно приложение. Съчетавайки нашите високо производителни продукти, SDN значително допринасят за намаляването на разходите за електроенергия. 

Listo