Shell България Зеленият кръг

  • Ще подкрепим участието на българските отбори (на Технически университет – София и Технически университет – Варна) в глобалната инициатива на Shell – Shell Eco-marathon – ежегодно състезание за икономия на гориво.

  • Ще продължим да предоставяме съвети на нашите клиенти за икономично шофиране

  • Ще продължим да насърчаваме участието на наши служители в различните инициативи на Shell България в областта на корпоративната социална отговорност, в т.ч. опазването на околната среда, като: • обогатяваме знанията и опита на нашите служители за начините, по които те лично биха могли да допринесат за намаляване на вредните въздействия върху околната среда • събираме разделно отпадъците в нашия офис; • събираме и предаваме отделно излезли от употреба батерии; • не използваме пластмасови чаши за напитки; • използваме рециклирана хартия; • отпечатваме информацията двустранно в черно-бял цвят; • ползваме рампата за велосипеди, която инсталирахме пред сградата на офиса, за да поощрим желанието на част от колегите ни да се придвижват до и от работа с велосипеди, вместо с личните или служебните си превозни средства.

 

Shell България ЕАД е част от Групата Royal Dutch Shell plc. Компанията е в България от 1991 г. и управлява мрежа от 112 бензиностанции в страната. Лидер в технологиите за създаване на висококачествени горива, Shell използва световния си опит, за да предлага горива с най-високо качество на българските шофьори, а марката Shell V-Power е символ на подобрена ефективност както за бензиновите, така и за дизеловите автомобили.

 

Дейността по всички бизнес направления на Shell в България се подчинява на глобалните стандарти и правила на Royal Dutch Shell plc по отношение опазване на здравето, безопасността, сигурността и околната среда, както и на ангажимента на компанията към устойчиво развитие. Вярваме, че споделянето на опита и познанията ни в тази област с различни заинтересовани лица е още една стъпка към изграждане на ново, по-добро енергийно бъдеще - с по-малко въглеродни емисии, по-достъпна и по-чиста енергия. Една от целевите ни групи са нашите клиенти, които ангажираме за каузата за устойчива мобилност – един от аспектите на устойчивото развитие, като ги съветваме как да шофират икономично и по този начин да разходват по-малко енергия.

 

Другата ни целева група от външни заинтересовани лица са университетите, с които си партнираме както във връзка с нашия бизнес, така по линия на Shell Eco-marathon - ежегодно състезание, инициирано от Royal Dutch Shell plc през 1985 г., което е и един от най-мащабните социални проекти на компанията. Чрез него Shell предоставя възможност на студенти и ученици да изследват и експериментират при създаването на достъпни и екологични транспортни решения. Конструираните от участниците автомобилни прототипи се състезават във финалната надпревара в две различни категории превозни средства – Прототипи и Градски тип.  Превозните средства могат да се захранват с конвенционални горива като дизел, бензин и пропан-бутан, както и с алтернативни източници като слънчева енергия, електричество, водород и биомаса. Целта е да се демонстрират възможностите за изминаване на максимално разстояние само с един литър гориво. Shell като глобална компания финансира и организира провеждането на състезанието на пистата Лаузитц в Германия, където се съревновават около 200 отбора от Европа. От четири години България има представители в тази инициатива на Shell – отборите на Технически университет – София и Технически университет – Варна. През 2011 г. Shell България ще продължи да подкрепя тяхната подготовка и участие в най-голямото състезание за икономия на гориво в света.

 

Освен ангажирането на външни заинтересовани лица, ние се стараем да обвържем и служителите на компанията в нашите инициативи в областта на корпоративната социална отговорност. В случай на интерес от тяхна страна ги окуражаваме да участват в различните активности, част от които е и грижата за опазване на околната среда и усилията, насочени към устойчиво развитие.

 

В допълнение провеждаме специални обучения за служителите на Shell България в рамките на глобалната програма на Shell Energy Challenge @ Work, като се фокусираме върху начините, по които всеки от нас би могъл да допринесе за посрещането на енергийните предизвикателства на своето работно място и вкъщи. Запознаваме ги също така с мерките, които Shell взема в глобален план, за да намали своя енергиен отпечатък. По собствена инициатива наши служители сформираха „зелен екип” на Shell България, който създаде и изпълни план за по-екологично функциониране на нашия офис.

 

Поетите от нас ангажименти по опазване на околната среда са дългосрочни, а не еднократни. Влагаме много енергия, ентусиазъм и желание в работата, свързана с тях, и вярваме, че всеки жест в посока опазване на околната среда е от значение за устойчивото развитие на нашата планета.

 

 

Listo