СИКЛАМ СОФТУЕР ООД Зеленият кръг

 • Мотивираме служителите и клиентите си да са отговорни и активни участници в опазването на околната среда.

 • Софтуерните продукти, които създаваме, спомагат за ограничаването на използването на хартия от нашите клиенти

 • Работим с електронни фактури.

 • Изцяло електронно банкиране.

 • Използваме офис-консумативите и електричеството отговорно и пестеливо.

 • Печатните ни рекламни материали са от рециклирана хартия.

СИКЛАМ СОФТУЕР ООД е софтуерна компания, специализирана в разработката и внедряването на бизнес-информационни
системи. Имаме разработени продукти за малък и среден бизнес, както и
приложения и услуги (web services), работещи в корпоративна среда.

Ние съдействаме на клиентите ни в
планирането, проектирането, изграждането, поддръжката
и рекламата на техните информационни
ресурси.

Специалистите ни са добре квалифицирани и със своя опит
в прилагането информационните технологии, са готови
да се справят с всяко едно
предизвикателство и да задоволят
нуждите и на най-претенциозните ни клиенти.

Продуктите, които предлагаме са в услуга на:

 • Заложните къщи - с Информационна система "Заложна къща";
 • Спедиторските офиси - с
  Информационна система "Спедитор 4";
 • Клубовете, използващи клубни карти - с
  Информационна система "Код карта";

Усилията ни са насочени към създаване на
качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от
експерти в сферите, за които са предназначени.

Чрез нашите информационни системи
клиентите ни постигат намаляване на тоталните разходи, произтичащи от
оптимизация на бизнес процесите, повишаване на качеството на услугите и
продуктите, икономия на времевия ресурс и висока възвръщаемост на
инвестициите, изразяващи се в поддържане на конкурентното предимство в
дългосрочен план.

 

Listo