Сирма Груп Холдинг Зеленият кръг

  • Център за данни Daticum, който е част от Сирма Груп, е първият в региона, инвестирал в нова охладителна система, базирана на технологията free cooling, която е изключително енергоефективна. Тя използва естествените предимства на климата в България, тъй като според проучвания на компанията, през 70% от времето в годината, външната температура у нас е достатъчно ниска, за да се използва за охлаждане.

  • В ежедневния работен процес Сирма Груп следва редица практики за намаляване на отпечатъка от своята дейност върху околната среда - събиране и рециклиране на използваната хартия, събиране на изхабените тонери и др.

Сирма Груп е най-големият български технологичен холдинг с 18 годишна история и доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието. Някои звена в Сирма Груп са сред глобалните лидери в своите сектори, а други са водещи технологични фирми в България.

В основата на този успех е силният ни фокус върху познанието и иновацията, като главна добавена стойност за бизнеса и обществото, както и нашата ангажираност към нуждите на клиентите, партньорите и служителите ни. Всеки от бизнесите на Сирма съчетава компетентност и гъвкавост в своята специфична област с подкрепата и инфраструктурата на целия холдинг, което дава допълнителни предимства за нашите клиенти.

Днес групата се ръководи от същите хора, които са я създали и развивали през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на информационните технологии и управлението. Това ни дава увереност, че се движим в правилна посока и сме гарантирали стабилността на новите си проекти. Сирма особено цени своя човешки потенциал – собственици в компаниите са десетки от служителите, допринесли със своя труд и креативност за успеха. Убедени сме, че в България успехът е възможен по пътя на знанието и искаме да предадем своя оптимизъм на повече млади хора у нас.

Listo