СИСТЕМЕЪР ЕООД Зеленият кръг

  • Приносът ни за защита на околната среда е ефективното използване на енергия. Символът "Green ventilation" идентифицира интелигентната технология в хармония с околната среда и показва, че нашите продукти са подходящи и за в бъдеще. Ние предлагаме възможност за комбиниране на устойчивост с икономия. Задвижвани от технологични иновации, нашите ЕС-двигатели са практичноориентираният отговор на предизвикателството на климатичните промени. ЕС-технологията е проста и икономически ефективна – без компромиси. Системеър доставя обширна продуктова гама и пълно решение за целите на вентилацията и добрия климат. Широкият кръг на приложение и международното съответствие е доказателство за всеобхватните ни постижения. От практична гледна точка това означава глобално мислене и регионално присъствие – с енергийноефективна технология.

СИСТЕМЕЪР е производител на вентилационно оборудване - вентилатори, климатични камери, въздушни завеси, въздухоотоплителни и въздухоразпределителни устройства. Символ на шведско качество и надеждност, асортиментът е внимателно подбран, като целта е продуктите да бъдат винаги в наличност и готови за доставка. Изделията намират широко приложение при изграждането на метростанции и тунели, в индустриалния сектор, при големите обществени и административни сгради, паркинги, гаражи, сервизни центрове, здравни заведения, офиси, сървърни помещения, жилища, магазини, училища, спортни клубове. Някои обекти на фирмата: Верига магазини "Кауфланд", София Outlet Center, Адм. център Литекс, МALL Ст. Загора, MALL Сердика Център, завод Liebherr, Народен Театър "Иван Вазов".

Listo