Славяна софт ЕООД Зеленият кръг

  • Чрез внедряването на разработената от нас уеб базирана електронна система за управление на бизнеса - Преслав ERP, нашите клиенти могат да управляват всичките си документи и бизнес процеси централизирано. Могат да съставят оферти, поръчки, да издават фактури, да следят наличности и да правят всякакъв вид справки, като пестят хартия и други консумативи. Този наш ангажимент води до намаляване на оперативните разходи с 20% и намаляване на разходите за ресурси със 17% (по данни на Aberdeen Group Inc).

  • Друг наш ангажимент е свързан с използването и популяризацията сред клиентите на Социално Медийния Маркетинг като алтернатива на традиционната реклама. Прилагане на маркетингова стратегия, с която да се достигне до клиентите директно в мрежата като се пестят значителни разходи, свързани с печатната реклама, и съответно на ресурсите, свързани с нея.

  • Подпомагане и подкрепяне опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси чрез следните дейности: залесяване, озеленяване и засаждане на цветя; участие в почистване на замърсени площи в паркове, междублокови пространства и планински терени; повишаване екологичното съзнание и осведоменост чрез различните канали в социалните медии.

  • Популяризация ценностите на Зеления кръг, използвайки средствата на Социално Медийния Маркетинг.

Славяна софт (http://slaviana.com/)

е фирма за дизайн и информационни технологии, създадена през 2008 г.

Ние предлагаме технологични решения с най-висок стандарт.

Екипът ни се състои от професионалисти с над 10-годишен опит в дизайна, технологиите и маркетинга.

Някои от нашите най-известни разработки са:

SeekFast (http://seekfast.org/)

- програма за лесно и бързо търсене в компютъра.

Преслав ERP (http://preslaverp.com/)

- система за управление на бизнес процесите в компанията.

Основните области в които сме специализирани са:

разработката на корпоративни, информационни и образователни сайтове

електронни магазини

електронни портали

комплексни бизнес информационни системи

софтуер за управление на документи

ERP - системи за управление на бизнес процесите

графичен дизайн и фирмена идентичност

социално-медиен маркетинг (http://slaviana.com/blog/)

Listo