Sofia Airport Center Зеленият кръг

  • Нашите наематели и техните служители ще работят в една здравословна и комфортна работна среда, защото изградихме системи за регулиране на температурата и влажността на въздуха.

  • Избрахме естествената вентилация, слънчевата светлина и чистия въздух.

  • Ограничихме външните и вътрешните замърсители чрез проектиране на отговаряща на санитарните норми водопроводна инсталация, система за събиране на отпадъци, ефективна изолация против шум, вибрации и акустика.

  • Съобразихме достъпа до сградата за деца, възрастни и хора с увреждания

  • С мисъл за здравето и комфорта на наемателите, обърнахме специално внимание на хидро- и топлоизолацията на външните стени и покрива на сградите в бизнес парк Sofia Airport Cneter, както и на слънцезащитните щори, естествената светлина ограничаването на въглеродните емисии.

Sofia Airport Center ще осигурява работна среда, отговаряща на международните стандарти, в озеленен бизнес парк. Концепцията включва следните три основни елемента, разположени върху приблизително 165 000 кв. м търговско пространство:

100 000 кв. м офиси клас "А"

22 000 кв. м първокачествена логистична площ

Първокласен хотел със 175 стаи, с удобства за хранене, отмора и развлечение, както и зали за конференции.

 

Sofia Airport Center има стратегическо разположение за търговски, логистични и други операции, при които са важни отличният достъп и връзките с всички точки на Европа и в границите на България. Бизнес паркът е в непосредствена близост до международното летище “София” с неговия нов международен терминал и редовните полети до градове в цяла Европа. Sofia Airport Center ще се отличава също и с несравнима видимост от новата пътна връзка, която свързва центъра на града с международното летище "София".

Listo