Спиди АД Зеленият кръг

  • Да намалим вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от автомобилите, изпълняващи куриерските услуги на компанията.

  • Да подпомагаме ученически и научни проекти за иновативни решения в сферата на енергийната ефективност и опазването на околната среда.

Спиди е най-голямата българска компания на пазара на куриерски услуги с
пазарен дял от около 37%.  Компанията е
основана през 1998 г. и за 15-те години от създаването си, се разви до
корпоративна структура с над 1100 човека персонал и над 500 транспортни
средства. Спиди обслужва над 400 000 клиента и 7 млн.
пратки годишно, благодарение на логистична мрежа и офиси, покриващи 100% от
територията на страната.

Спиди е първата българска куриерска компания със сертификат ISO 9001-2000
за система за управление на качеството. Компанията непрестанно инвестира в иновации, подобрение на качеството и
развитие на нови продукти и услуги, които помогат за оптимизиране на бизнеса на
клиентите. През ноември 2012 г. Спиди излезе на Българската фондова борса и по този
начин първа в бранша придоби публичен статут.

Убеждение на компанията е, че бизнесът трябва да поема задължения не само в
рамките на финансовото развитие и условията на труд, а и като се грижи за
подобряване на обществените условия за живот, помага развитието на младите хора
и се грижи за опазване на околната среда.

Като социално отговорна компания, през последните години Спиди успешно
реализира серия от инициативи с акцент върху образованието и младежкия спорт. През
2013 г. компанията направи и мисионерска стъпка на българския и европейския
бизнес хоризонт – закупи 20 електромобила за бизнес нужди, които вече оперират
в централната градска част на София и дават пример в опазването на околната
среда чрез намалени вредни емисии.

Инвестицията в екоавтомобилите всъщност е само част от програмата на Спиди
за социална отговорност в сферата на опазване на околната среда. През първото
тримесечие на 2013 г. бяха подменени обикновените найлонови опаковки за пратки
с опаковки от бързо-разграждащи се материали. През април 2013 г. Спиди подкрепи ученици от ПГ
„Н. Вапцаров” (Чепеларе) за участието им в конкурс за енергийна ефективност,
като спонсорира тяхното пътуване на международно състезание в Ротердам. 

Listo