• Произвеждане на енергоспестяващи уреди за вентилация, климатизация и отопление. Популяризирането им в България и провеждане на семинари и обучения в насока на намаляване на вредните емисии при отопление и охлаждане на помещения и сгради с промишлено, търговско или битово предназначение.

  • Рециклиране на хартия и преминаване на електронни документи, разделно сметосъбиране, енергоспестяващо осветление, подмяна на производственото оборудване с такова изхвърлящо по-малко отпадъци, подмяна на системите за отопление с такива използващи по-малко количество енергия и изхвърлящи по-малко вредни емисии са само част от мерките за опазване на околната среда, които следваме ежедневно.

“ТАНГРА” ООД е частна фирма, създадена през 1989 год. и е специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителна техника. Разполага с проектантско-конструкторско бюро, две производствени предприятия, търговско-консултантски център в гр. София, офиси и магазини в гр. Варна и гр. Бургас.

Проектиране и конструиране: Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за изготвяне на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия. В тяхна помощ е добре оборудвана лаборатория за аеродинамични изпитвания.

Производствена дейност: Производствените предприятия са изградени непосредствено до търговския център и главния офис на фирмата. Обособени са цехове за:
- вентилационни решетки;
- въздуховодни елементи;
- вентилационни съоръжения;
- климатични камери и енергоспестяващи блокове;
- лазерно и плазмено рязане и студена листообработка;
- прахово-полимерно боядисване.
Оборудването е прецизно и високопроизводително, което позволява поддържане на отлично качество и разумни цени.

Монтажна дейност: Обособени са звена, специализирани в монтаж на:
- вентилационни системи;
- климатични инсталации;
- отоплителни инсталации;
- сервиз.

Търговска листа: Фирмата е оторизиран представител на:
- “Soler & Palau” – Испания – битови и промишлени вентилатори;
- “TONON FORTY” – Италия – климатично оборудване;
- “GLV International” – Израел - гъвкави въздуховоди;
- “Lead’air” – Белгия - аксесоари за климатични и вентилационни инсталации;
- “Roen Est” - Италия – топлообменници “вода-въздух”;
- “AB ph. NEDERMAN” - Швеция - системи за локална аспирация.

Качество: Във всички дейности на фирмата е изградена система за контрол на качеството ISO 9001:2008.

Благодарение на натрупания опит и ползотворното сътрудничество с водещи европейски производители, ние създадохме широка гама вентилационно и климатично оборудване с отлично качество. Продуктите и услугите, които предлагаме, постоянните складови наличности и изградената дистрибуторска мрежа в страната създават добри условия за нашите клиенти.

Ние вярваме, че доволните клиенти са нашата най-добра реклама!

Listo