Телестар България ЕООД Зеленият кръг

  • Намаляване разхода на хартия.

  • Разделно събиране на отпадъците с отделно кошче за хартия.

  • Оптимизиране употребата на електричество.

  • Изхвърляне на батериите на определените за това места.

Телестар България ЕООД е създадена през Януари 2003 г. Основните дейсности на компанията са търговия, директен маркетинг и телешопинг.

Телестар България ЕООД е част от Телестар Дайрект Маркетинг С.А. основана в Гърция през 1983 г.

Днес Телестар Дайрект Маркетинг С.А. има представителства в 5 държави: Гърция, България, Румъния, Кипър и Турция.

Към края на 2009 г. компанията е придобила рекламно време от над 800 часа в над 35 телевизионни канала.

В края на 2005 г. на територията на България започва излъчването на ТелестарТВ - 24/7 канал за телешопинг.

Телестар България ЕООД развива и B2C търговия чрез онлайн магазин www.telestar.bg

Телестар България ЕООД има и фирмен магазин в София.

Listo