ТЕРМИТ - А ЕООД Зеленият кръг

  • Да предлагаме и изработваме рекламни материали на рециклирана хартия. Да предлагаме сувенири от рециклирани материали.

  • Да намалим използването на хартия в офиса и да събираме разделно отпадъците.

  • Да използваме електронни фактури.

  • Да използваме енергоспетяващи осветителни тела в офиса. Да участваме в инициативи свързани с опазването на природата.

  • Да участваме в инициативи свързани с опазването на природата.

ТЕРМИТ-А ЕООД е издателска и рекламна фирма, специализирана в дизайн и печат на рекламни материали, книги и списания.

Listo