Тонер Дайрект България ЕООД Зеленият кръг

  • Извозване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване от офисите и домовете на нашите клиенти.

  • Събиране на максимално количество електронни отпадъци, за да опазим природата от вредното въздействие на опасните отпадъци.

  • Призоваваме гражданите да осъзнаят нуждата от даването за рециклиране на компютри, монитори, принтери, а не безпризорното им оставяне до кофата за боклук.

  • Отговаряме на индивидуални запитвания чрез бърза и навременна реакция.

  • Професионално решение за управлението на отпадъци на всеки бизнес, държащ на екологичната и социалната отговорност.

От 1997 г. Тонер Дайрект България работи усилено с цел да осигури високо качество и безупречно обслужване като спазва всички законови изисквания на екологичното законодателство. Всеки ден ние се развиваме с мисълта да удовлетворим всяко изискване и очакване на клиентите си. Като резултат на непрестанния си стремеж към подобряване на корпоративния стандарт, през 2004 година внедрихме сертифицирана Система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000. Освен това компанията работи за изграждането и внедряването на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарт ISO 14001:2004, която гарантира отговорността на фирмата към екологичните проблеми и околната среда.

Идеята за рециклиране на собствените ни отпадъци ни насочи към идеята за рециклиране на офис оборудването на наши клиенти. От 2004 г. интензивно работим по направлението Екотехнологии. Тонер Дайрект България притежава разрешително за извършване на дейности с отпадъци по силата на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Наредбата задължава всеки да повери своите отпадъци на фирма, която има право да извършва дейност за транспортиране и рециклиране. Издаденото на Тонер Дайрект България разрешително дава спокойствие на нашите клиенти, когато ни поверяват своите офис отпадъци.

Тонер Дайрект България има офиси в София и Пловдив, като осигурява транспортирането на електрически и електронни отпадъци от клиенти в цялата страна. Тонер Дайрект България изгради две регистрирани площадки, през които минават все по-големи количества старо оборудване, както и единна логистична мрежа, която обслужва клиенти на територията на цялата страна.

Listo