Трейс Груп Холд Зеленият кръг

  • Дружеството стриктно спазва екологичното законодателство в цялостната си дейност. Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процесите, дейностите и материалите, които се използват. Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква резултати.

„Трейс Груп Холд” АД е  публична компания, която изпълнява строителни обекти от национално и регионално значение, участва в международни проекти. Занимава се с рехабилитация, реконструкция и строителство на пътища, автомагистрали, летища и метрополитени. Изгражда водоснабдителни и газоснабдителни системи и пречиствателни станции. Холдингът успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз, участва в изграждането на обекти на НАТО. 

„Трейс Груп Холд” АД прилага международните стандарти за управление на околната среда. За групата, нейното устойчиво развитие, конкуретноспособност и икономически просперитет, са тясно свързани с глобалните усилия за защита на околната среда. 

 

Listo