Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД Зеленият кръг

  • Значително съкращаване използването на документи на хартиен носител чрез въвеждане за софтуер за управление на документооборота.

Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД е спедиторска компания със собствени представителства в България, Сърбия и Словения. Компанията предлага качествени индивидуални решения в морската, въздушна и сухопътна спедиция. 

 

Listo