УИГ България ЕООД Зеленият кръг

  • УИГ България се ангажира да подпомага бизнеса и институциите в България за постигане на устойчиво икономическо развитие, в хармония със социалната и околна среда. Ще постигнем това чрез качествени консултантски услуги и обучения, успешно реализирани проекти, привлекли европейско финансиране, и грижа за намаляване на собствения ни екологичен отпечатък.

  • Специално за нашите партньори, членове на Зеления Кръг, ще предложим обучения за ръководни кадри и ключов персонал, ползвайки се със специални отстъпки, както и дългосрочно партньорство с цел привличане на програмно и проектно финансиране за проекти, свързани с опазването на околната среда и корпоративната социална отговорност.

WYG е водеща английска консултантска компания,
която предлага своите услуги на три континента. Създадена е в средата на XX век
във Великобритания и към момента разполага с над 2 000 служители, които
генерират годишен доход над 200 милиона евро.
WYGБългария”
ЕООД
предлага
широк спектър от консултиране и обучение в проектния мениджмънт, управлението
на околната и социална среда, инженерство и проектиране.

До момента ние сме осигурили финансиране на проекти на обща
стойност над 3 000 000 евро по
оперативните програми. От 2008 г. функционира и лицензиран Център за професионално обучение към
фирмата
, който предлага обучения в сферата на финансите, екологията, туризма и информационните технологии.

Listo