УниКредит Булбанк Зеленият кръг

  • Ангажименти на УниКредит Булбанк От 2008 г. УниКредит Булбанк обединява ангажиментите си към околната среда в своята Национална зелена програма. В рамките на програмата всяка година банката реализира еко проекти. При старта на програмата през 2008 г. бяха засадени близо 400 дка гори край Стара Загора и бяха възстановени над 30 км. основни туристически алеи във Витоша - от х. “Алеко” до с. Бистрица по Янчовска и Бистришка река. През 2009 г. банката финансира възстановяването на еко пътека край село Борино, до скалния феномен Дяволския мост. През 2010 г. УниКредит Булбанк, заедно с Фондация Помощ за благотворителността в България, организира конкурс за еко проект, спечелен от Националната асоциация на парковете – така банката финансира с 5 хил. лв. купуването на фотокапани, с които да бъдат наблюдавани животинските видове и да бъдат очертани местообитанията им в шест парка. Едновременно с това през 2011 г. банката започна и мащабна кампания за отказване от хартиените извлечения и замяната им с електронни, а за рекламните материали вече се използва само рециклирана хартия. УниКредит Булбанк поетапно започна поставянето на стойки за колелета пред филиалите си, за да насърчи служителите да използват този начин на придвижване до работните си места. От 2011 г. в екоинициативите на банката, чрез полагане на доброволен труд, се включват и служителите. За първия проведен “Зеленият ден” през октомври 2011 г. УниКредит Булбанк беше отличена за „Доброволческа инициатива на годината“. Тогава 300 служители на банката и техните семейства засадиха 1 300 върби и още около 1800 лечебни храста зърнастец в Парк Витоша. През 2012 г. служители на УниКредит Булбанк почистваха местността близо до Драгалевския манастир на Витоша в подкрепа на Националната кампания „Да изчистим България за един ден“. През 2013 г., в рамките на Третия Зелен ден, близо 200 служители на УниКредит Булбанк събраха около 500 кг. боклук на Витоша. Бяха почистени местностите около хижа „Момина скала“ и хижа „Планинец“, както и бяха боядисани пейки и беседки около двете хижи. Децата на служителите активно се включиха в направата на къщички за птици, които след това поставиха на дърветата около хижа “Момина скала”. Освен на наградата за доброволческа инициатива, УниКредит Булбанк е носител и на приза "Инивеститор в околната среда", връчен на Годишното раздаване на наградите на Българския форум на бизнес лидерите през 2010 г. Тогава журито оцени полседвателните действия на банката в подкрепа на зелената идея.

  • Ангажименти на УниКредит Груп За съвместни действия за запазване на околната среда и забавяне на климатичните промени се договориха УниКредит Груп и световната природозащитна организация WWF, които подписаха споразумение за партньорство на международно ниво през май 2009 г. Първата конкретна цел, която УниКредит си поставя, е да намали емисиите си въглероден диоксид с 30% до 2020 г., като по този начин подкрепи енергийната цел на ЕС, известна още като „20-20-20”, заложена в „Програмата за климат и енергия”. За тази цел „екологичната харта” на УниКредит Груп включва дейности за постигането на 30% намаление на емисиите въглероден диоксид, отделяни от офисите и клоновете на банката до 2020 г. (средносрочната цел е намаляване на емисиите с 15 % до 2012 г.). Първата стъпка ще бъде оценяването на действителната „въглеродна следа” на групата, като се измерят директните емисии на групата със средствата на „въглеродния одит”. Вторият стратегически стълб в програмата на УниКредит Груп е финансиране на инвестиции в източниците на възобновяема енергия и модернизиране на производствата с цел намаляване на вредните емисии. Групата осъзнава ключовата роля, която една банкова институция може да играе чрез финансовите лостове в преминаването към ниско-въглеродна икономика.

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 12 млрд. лева към края на септември 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

УниКредит Булбанк има многобройни награди за дейността си, сред които „Банка на клиента за 2011“ на Асоциация Банка на годината, „Най-добра банка в България“ на Фондация „Банки Инвестиции Пари“ за 2012 г., „Най-силен банков бранд 2012“ на Superbrands, "Най-добра банка за Банкиране на дребно" за 2010 от в. Пари, „Банка на клиента за 2010“ от Асоциация "Банка на годината", "Най-добра банка в България" за 2006 - 2010 и "Най-добра инвестиционна банка в България" за 2007 г., 2008 г. според финансовото издание Euromoney, "Банка на годината за България" от The Banker, "Най-добра банка в България" от Global Finance, "Най-добри попечителски услуги в България" 2005 - 2012 според Global Custodian и много други.

 

Listo