V Consulting Ltd Зеленият кръг

  • Ние вярваме, че отговорното отношение към ресурсите и околната среда е в основата на съвременната бизнес-етика. V-Consulting работи за:

  • Осъществяване на зелени идеи сред своите клиенти, разработвайки стратегии и проекти за опазването на околната среда, съобразно спецификата на бизнес-сферата на отделните компании, с чийто публични активности сме ангажирани; -

  • Стимулиране на екологични инициативи за облагородяване на градската среда;

  • Насърчаване на нашите служители, клиенти и партньори във всички техни действия, свързани с опазването на околната среда.

  • Повишаване на екологичното съзнание и култура на нашите клиенти, служители и партньори.

  • Служителите във V-Consulting следват отговорно поведение в офиса - използваме офис консумативите пестеливо и разумно; многократно използваме тонер-касети за принтери, като ги пълним, а не ги изхвърляме при тяхното изчерпване. Използваме електронни фактури, принтираме само най-необходимите неща, ненужната хартия връщаме за рециклиране; изключваме офис техниката, когато не я използваме. Не използваме пластмасови чаши и прибори; стараем се да оптимизираме употребата на електричество, редовно почистваме градинката пред офиса, насърчаваме пазаруването в пликове за многократна употреба.

  • Ангажираме се да популяризираме идеите на Зеления кръг и да привличаме нови и нови съмишленици.

V Consulting е компания за идеи и стратегии в сферата на връзките с обществеността, маркетинга и рекламата.

Ние вярваме, че:

• добрите идеи идват със задълбоченото познание на бизнеса;
• верните решения са резултат от опит, интуиция и ноу-хау;
• професионализмът в нашата сфера означава всеотдайност.

В днешното динамично ежедневие, когато всички разполагат с много възможности, само точният комуникационен микс може да направи добрия избор очевиден.
Знаем още, че отличните експерти и консултанти в нашата сфера са позитивни, информирани и добре образовани личности, които допринасят за доверието на своите клиенти.
Разчитаме да бъдем различени и отличени и по този начин запомнени с добро – от нашите клиенти, партньори и приятели.

Listo