ВЕНУСА ЕООД Зеленият кръг

  • - Поемаме ангажименти за чиста околна среда и ефективно използване на ресурсите, като поддържаме идеята за устойчиво принтиране.

  • - Всички принтират черно, сега ние можем да принтираме ЗЕЛЕНО. Това е мотото ни с призив за създаване на „зелена” офис среда.

  • - Разпространявайки първия „зелен” биотонер SoyPrintTM., ние работим за повишаване на еко-културата и предоставяме възможност на потребителите да бъдат част от процеса на намаляване на влиянието върху нашата околна среда.

  • - Ангажираме се да работим с електронни фактури и електронно банкиране, да принтираме само когато е необходимо, да използваме офис консумативите и електричеството с отговорност.

Компанията предлага на българския потребител първия в света биотонер за лазерни принтери SoyPrintTM. Произвежда се в САЩ чрез иновативна технология, на база соево масло вместо петролни продукти. Биотонерът е революционно откритие в технологията за лазерно принтиране и в допълнение той е ценово ефективен и с отлично качество.

С какво използването на биотонер допринася за опазване на околната среда.

ЗЕЛЕНО - SoyPrintTM. се произвежда от възобновяема суровина, той НЕ съдържа петролни продукти.

ЕКОЛОГИЧНО - SoyPrintTM. спестяв от 3-5 литра петрол, влагани при производството на традиционните тонери. Рециклирането на хартията, става по-лесно и по-евтино.

ЗДРАВОСЛОВНО - SoyPrintTM не съдържа петролни продукти и няма вредни емисии при принтиране. Това допринася за здравословна офис среда и предпазва здравето. SoyPrintTM е създаден с грижа за Вашето здраве и с грижа за нашата околна среда. www.soyprint-bg.com

Listo