ВМ Аутомейшън ЕООД Зеленият кръг

  • В подкрепа растежа на нашата компания и растящите очаквания на нашите клиенти, непрекъснато подобряваме качеството и предлагаме по-устойчиви продукти и услуги.

  • За подобряване на нашата оперативна ефективност, включително намаляване на разходите, ангажирано намаляваме екологичния отпечатък на нашите дейности и на веригата за доставки.

  • Прилагаме нови технологии и възможности за подобрения при предотвратяване на замърсяване от основната дейност, като правим редовен преглед на показателите за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ.

ВМ Аутомейшън EООД е лидер в областта на битовата и индустриална климатизация, отопление и вентилация (ОВК), хладилното оборудване (Refrigeration), резервно и непрекъсваемо токозахранване (UPS и Дизел Генератори), включително прецизните климатизатори (Close Control) за технологични центрове за данни, чисти помещения и инфрачервено зоново отопление. Извършваме пълен инженеринг включващ проектиране, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и сервиз.

В част ОВК, Ref., Close Control и КИПиА, наследихме опита и компетенциите на екипа, както и корпоративните традиции на “Джонсън Контролс” ЕООД и предшестващата я компания “Йорк Интернационал” ЕООД, чието начало е поставено през далечната 1992 година.

От януари 2015г. портфолиото на фирмата се разшири с продукти за непрекъсваемо токозахранване в част UPS и Дизел Генератори, както и с продукти за инфрачервено зоново отопление. Заедно с това целият екип на Ню Систем ООД, с дългогодишен опит и компетенции в сферите на резервно и непрекъсваемо токозахранване и инфрачервено зоново отопление, се присъедини към ВМ Аутомейшън EООД.

От заводите на глобалния концерн Johnson Controls (YORK) доставяме енергоефективно, високотехнологично ОВК и КИПиА оборудване, в качеството си на оторизиран дистрибутор и официален сервизен партньор за България. Към днешна дата компанията има разширено портфолио от партньори – световни лидери за ОВК оборудване, като BlueBox – A Swegon group Company, Systemair, SitalKlima, Trox, AlfaLaval, Baltimore Aircoil Company, Toshiba, VIVAX и много други.

От 2015г. ВМ Аутомейшън EООД, в качеството си на оторизиран дистрибутор и официален сервизен партньор за България на водещи компании производители, на UPS устройства EATON, Дизел-генератори на SDMO, UPS устройства Riello и инфрачервено отопление на Heliosa, предлага комплексни решения за електрозахранване и инфрачервено зоново отопление.

ВМ Аутомейшън EООД поддържа специализирани, сервизни центрове в градовете: София, Варна, Бургас и Ямбол, в които има мобилни екипи от сервизни специалисти с дългогодишен опит и висока квалификация. Сервизните центровете са напълно оборудвани със съвременна техника, резервни части и консумативи, необходими за монтажа и поддръжката на инсталираните агрегати, оборудване и апаратура.

Нашите усилия са концентрирани върху удовлетворяването на нуждите на нашите клиенти, чрез доставки на оборудване с гарантирано качество, прецизен монтаж и поддръжка, компетентна проектантска и консултантска дейност, за постигането на комплексни технологични и енергоефективни решения.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Listo