ВМ Финанс Груп Зеленият кръг

  • ВМФГ ще продължи да споделя принципите на Глобалния договор чрез подкрепа на значими национални проекти в областта на опазването на околната среда.

  • Ще намалим употребата на хартия, ще пестим енергия и ще изхвърляме отпадъците си разделно.

  • Да дава на клиентите си повече добавена стойност с по-малко употреба на природни ресурси.

  • Да бъде един от най-успешно развиващите се български бизнеси и добър корпоративен гражданин, който допринася за устойчивото развитие на обществото и климата, чрез всички свои дейности.

"ВМ Финанс Груп" обединява 12 компании - "Авенди", "Гебр. Хайнеман България", "Трансимпорт", "Бултранспорт Лоджистик енд Сървисис", "Ню Систем", "ВМ Аутомейшън", "НЕТ ИС САТ", ABC KinderCare Center, издателство "МИТ Прес" (сп. "Мениджър"), A Team, IHR, МеNew. Общият персонал е над 1000 души. Дружеството развива, придобива и интегрира фирми в областта на технологиите, телекомуникациите, сградната автоматизация, енергийната ефективност, дистрибуцията и продажбата на бързооборотни потребителски стоки, маркетинга и рекламата, издателската дейност, образованието, управлението и развитието на човешките ресурси, търговската дейност с ваучери за храна.

Listo