www.eventteam-bg.com Зеленият кръг

  • Да намали използването на хартия, да използва повече продукти за услугите си, които са годни за рециклиране.

  • Провеждане на обучения сред природата, които да бъдат съпътствани и с почистване на част от района, в който ще се провеждат.

  • Споделя и разширява Зеления кръг

Идеята за създаването на EventTeam се ражда през 2008г. Кирилка Ангелова вдъхновена и амбицирана, решава да промени разбирането, че тийм билдинг и обучение са поредното скъпо фирмено парти.

До сега е провела тренинги за изграждане на екипи и ефективна комуникация, на клиенти като Посолство на Южноафриканската република в България, Кемпински Хотел Зографски, Кемпински Гранд Арена, Областна администрация гр.Стара Загора, ПГССТ"Алеко Константинов" гр.Банско, Ауто Франс 3000, Nielsen.

Екипа на EventTeam провежда поведенчески тренинги за: водене на преговори, управление на конфликти, вземане на решение, мотивация, лидерство.

 

Listo