• Да продължаваме да издаваме рекламните си материали на рециклирана хартия

  • Да принтираме само най-нужните неща. Да изпращаме с всеки email съобщението "Принтирайте само ако е наистина необходимо".

  • Да подкрепяме зелени инициативи и да насърчаваме читателите си да участват в тях.

  • Да насърчаваме пазаруването в пликове за многократна употреба.

Pinks е сайт с едноименно месечно е-списание за мода, дизайн и
изкуство. Една от основните причини да направим списанието си изцяло
електронно бе тази да премахнем използването на хартия, като
същевременно се стремим да информираме аудиторията, която чете
луксозните дамски издания в печатен вариант. Доказахме, че това не е
невъзможна мисия и предадохме важната за нас „зелена” идея на читателите
си с един от първите ни броеве, който посветихме изцяло на
рециклирането. Смятаме да продължаваме да подкрепяме инициативи в тази
посока и занапред.

Listo