• Екологични природни суровини за производството на материала.

  • Затворен цикъл на производство с умерено използване на енергия

  • От един куб.м. суровини се произвеждат 5 куб.м. готов продукт

  • Малкото отпадъци се използват отново

  • Сградите, построени от YTONG се отопляват и охлаждат по-лесно, т.е. с по-малка консумация на енергия, по-малко СО2, т.е. живеейки в такава сграда допринасяте за опазването на природата

  • Лек материал, като при транспортирането му се отделя по-малко СО2

Xella International GmbH е една от най-голeмите компании на немския и европейския пазар за строителни материали със седалище в Дуисбург, Германия. Под името XELLA се обединяват следните търговски области, респ. марки:

- Блокчета зидария с най-утвърдената марка YTONG;

- Варопясъчни изделия под новата марка Silka;

- Строителни системи с марка Hebel;

- Пожарозащитни плоскости Aestuver;

- Системи за сухо строителство Fermacell;

- Топлоизолационна система Multipor;

- Вар и варови продукти с марка Fels.

Listo