ЗАГОРКА АД Зеленият кръг

  • Използваме ефективно водните ресурси при производството на нашите продукти, като ще търсим решения за възстановяването им;

  • Намаляване на СО2 емисиите при производството и дистрибуцията на нашите продукти; Нашите служители споделят пътуването си, за да се намалят емисиите в работно време;

  • Използваме ресурсите, необходими за производството на нашите продукти по устойчив начин;

  • Подкрепяме местната общност чрез различни зелени и социални каузи;

  • Насърчаваме умерената и отговорна консумация на нашите продукти;

  • Безопасността е наш първи приоритет, като провеждаме различни обучения и подкрепяме инициативи за пътна безопасност.

Устойчивото развитие е приоритет за „Загорка“ АД. Компанията е съсредоточила усилията си в няколко
ключови сфери част от платформата й „Създаваме по-добър свят“.

Всяка
година компанията представя обобщение на напредъка си в реализацията на добри
практики и решения във всяка от 6те области, които са пряко свързани с бизнеса на компанията, където тя може пряко да повлияе: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродни емисии, устойчиви ресурси, развитие на местните общности, безопасност и здраве, и отговорна консумация.

 Повече от 20 години ЗАГОРКА е част от семейството на HEINEKEN и водещ
български производител на бира и сайдер, като се ангажирана да развива своя
бизнес устойчиво и отговорно.

Инициативата
Загорка Зелен фонд стартира през 2011 г. като част от програмата за
корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие на ЗАГОРКА – „Създаваме
по-добър свят". През последните 7 години тя се провежда под
формата на публичен национален конкурс за зелени проекти, а най-зелената идея от конкурса се реализира със средства на „Загорка" АД. От 2011 г. до сега „Загорка Зелен фонд" е
предоставила безвъзмездно над 400 000 лв. за устойчивото развитие на местната
общност.

Загорка Зелен Фонд подкрепя и различни
организации с фокус върху зелени идеи и решения на активните млади и
предприемчиви хора, както и инициативи, които повишават информираността по теми
свързани с околната среда. Сред партньорите на Загорка Зелен Фонд бяха Cleantech
България с Climate-KIC Accelerator – единствената акселераторска програма в ЕС
насочена към подпомагане положителното въздействие върху климата чрез
насърчаване и разработване на иновативни зелени идеи, с предприемаческото
състезание за водещи национални университети „StartUp Universiade“ и проекта
„ClimateLaunchpad“, който привлича таланти в сферата на чистите технологии и
внедряването на решения за справяне с климатичните изменения.

Зелената политика на ЗАГОРКА се осъществи
както на корпоративно, така и на продуктово ниво. Ариана, една от най-продаваните бири в България, активно реализира
своите зелени и устойчиви политики, които имат за цел да подпомогнат опазването
на околната среда и облагородяването на градския пейзаж. Ариана направи първата
решителна стъпка от проекта си „Зеленодействие“, като премахна
хартиения етикет от своите РЕТ бутилки, за да има 2000 дървета повече.
Консуматорите на Ариана и зелените будители подкрепиха каузата на бранда и споделиха
инициативата в социалните мрежи, което доведе до увеличаване на бройката на
дръвчета до 2230, които бяха засадени в "Новата гора на София".

Служителите на ЗАГОРКА са част от всички зелени инициативи, като с доброволен труд, средства и вещи участват и в различни социални каузи: Holiday heroes - "Бъди герой за семейство в нужда", център за възстановяване на Фондация Анимус и др.

През 2013 г. МОСВ отличава „Загорка“ АД с наградата „Зелена България“ за бизнес с цялостен принос за опазване на околната среда, а от 2015 г. всяка година печели водещо място за най-зелена компания в бързооборотния сектор. ЗАГОРКА получава подкрепата на консуматори, които за втора поредна година я класират на първо място като зелена и отговорна компания.

Портфолиото
на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които
отговарят на вкуса на взискателния български потребител – Zagorka, Heineken,
Ариана, Amstel, Stolichno, Desperados, Kaiser, Starobrno и сайдерите Strongbow и Крадецът на ябълки.
Иновацията, която обогати портфолиото на компанията през 2015 е Загорка Ретро.
Zagorka Maxx, Ариана Радлер малина и лимон са предложениятя за любителите на бира с 0.0% алкохол. 

 

Listo