Застрахователни компании “УНИКА” и “УНИКА Живот” Зеленият кръг

  • Икономично използване на енергийните ресурси и офис консумативи в компанията, регламентирано като част от вътрешно-фирмените правила

  • Промотиране на зелено мислене и екологично съзнание сред служителите и техните деца.

  • Практическите стъпки: рециклиране на тонер касети, преминаване от хартиени на електронни фактури, използване на принтерната хартия двустранно, разделно събиране на офсет хартия за изкупуване и рециклиране в специални мини-контейнери, подходящо обозначени за целта, разделно събиране на офсет, пластмаса и общ отпадък във външни контейнери.

  • Грижа за опазването и периодичното почистване на две зелени зони в района на град София.

  • Зелено лидерство – инициативна група от служители, които активно да развиват, подкрепят и управляват проекта: "Корпоративна Идентичност Зелена Уника" в компанията.

  • Ден на здравето – зелена инициатива насочена към Уника служителите

Застрахователна компания УНИКА България  е част от австрийската група УНИКА, която има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най – голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни компании в Европа.

 

Застрахователната група УНИКА има над 22 000 служители и посредници и обслужва над 7,4 милиона клиенти с повече от 15, 3 милиона застрахователни договори  и е представена на 21 от пазарите в Централна и Източна Европа.

 

Клиентите на УНИКА в България могат да се възползват от предимствата, които им дава партньорството  със застрахователна компания с гарантирано високо качество на обслужването, което се осъществява чрез разгърната сервизна мрежа в цяла Европа, а също така иновативни решения, максимална финансова стабилност и специализирани продукти на изгодни цени.

УНИКА е първата сред застрахователните компании в България  въвела зелени бизнес практики, като част от корпоративната си политика.  Застраховането на новото поколение  насърчава и  въвлича  и децата на служителите в практиката на зелено мислене. България ще е зелена и чиста за и за тях - децата на България !

Listo