ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ Зеленият кръг

  • Използване на електрически превозни средства за осъщестяване на дейността "ЕКО КУРИЕРСКИ УСЛУГИ"

  • Използване на рециклирана хартия в административните дейности

  • Използване на куриерски пликове от рециклирана хартия.

ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ е компания с основна дейност еко куриерски и пощенски услуги извършвани с ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. Дружеството е създадено през октомври 2012 г. Основна мисия на компанията е да предоставя чисти, екологични и бързи куриерски услуги в града. За целта компанията се стреми да оставя минимален въглероден отпечатък върху бита и здравето на човека и планетата. Тази цел се постига чрез, използването на ЕПС /електрически превозни средства/, използване на рециклирана хартия за административните дейности и куриерските пратки /пликове и опаковъчни материали/. Използвайки услугите наЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ, нашите клиенти допринасят пряко за опазването на околната среда. ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ притежаваудостоверение за извършване на куриерски и пощенски услуги издадено от КРС №152/28.4.2014 г.

Listo