Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
www.eventteam-bg.com Да намали използването на хартия, да използва повече продукти за услугите си, които са годни за рециклиране.
Славяна софт ЕООД Чрез внедряването на разработената от нас уеб базирана електронна система за управление на бизнеса - Преслав ERP, нашите клиенти могат да управляват всичките си документи и бизнес процеси централизирано. Могат да съставят оферти, поръчки, да издават фактури, да следят наличности и да правят всякакъв вид справки, като пестят хартия и други консумативи. Този наш ангажимент води до намаляване на оперативните разходи с 20% и намаляване на разходите за ресурси със 17% (по данни на Aberdeen Group Inc).
Индустриален Клъстер "Електромобили" Ще съдействаме за изграждането на индустрия с нулеви въглеродни емисии.
иста България ЕООД (www.ista.bg) иста България реализира различни проекти, свързани с екология и енергийна ефективност. От септември 2011 г. вход е проектът „Енергийна ефективност и екология в детските градини”, който е част от политиката на иста за социална отговорност и обществена ангажираност. Целта на проекта е да предаде на деца на възраст 5-6 години основните навици, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда и обхваща детски градини в София, Пловдив и Плевен. Посредством специално изработени карти, учебни помагала и т.н. с илюстрации, които изразяват някои от основните правила на енергийната ефективност в ежедневието и принципното отношение към околната среда, децата лесно усвояват първите стъпки към екологичното поведение в живота. Така ще се положат основите на отговорното отношение към природата.
''СЪНРАЙЗ ХОЛИДЕЙС'' АД Защото ни е грижа ....... ние събираме и връщаме хартия за рециклиране.
GREEN FOREST PROJECT Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие
Ре-Верк БГ ООД Употребява се пестеливо само рециклирана и рециклируема хартия FSG или Der Blaue Engel. Насърчава се използването на електронна комуникация с клиенти и партньори.
Хаглайтнер Хигиене България ЕООД С фирмената ни политиката "зелена ефективност" фирма HAGLEITNER си постави амбициозната задача да произвежда всички препарати за хигиена в кухнята и при прането, без съдържание на опасни съставки. Днес гордо можем да заявим, че всички продукти за дозиране в тези две съществени основни сфери на дейността ни, се произвеждат без оцетни киселини и фосфати. Заместили сме тези суровини с екологични алтернативи, които не вредят на здравето. Изискване, което е определящо за посоката на развитие на целия бранш.
ОмегаСофт ООД С помощта на сертифицирани партньори, осигуряваме специализирани контейнери за разделно събиране на хартия, метал и пластмаса, излязли от употреба електрически и електронни отпадъци, негодни за употреба портативни батерии и др.
Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" С преместването си и построяването на нова сграда през 2009 година Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" се ангажира да следва политика на устойчиво развитие с отговорност към околната среда. Ангажиментите, които сме поели и следваме неотклонно са за намаляване на използваните енергийни ресурси, разделно събиране и рециклиране на производствените отпадъци, както и намаляването на отпадъците като цяло на годишна база. За да постигаме своите ангажименти ние изпълняваме 5 годишна програма за устойчиво развитие.

Listo