Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Desert Ice Project Информиране на възможно повече хора и организации за смисъла от природосъобразното поведение, стремежа към устойчиво развитие, и последствията от всяко едно наше действие/бездействие.
ЕнергоСервиз С присъединяването ни към Зеления кръг, ЕнергоСервиз поема ангажимент чрез дейността си да работи за постигане на следните цели от Зеленият документ:
"Джоана 4" ЕООД Поемаме ангажимент да намалим разхода на хартия, в случаите когато е крайно необходимо да се разпечатват документи ще използваме скрап хартия.
''СЪНРАЙЗ ХОЛИДЕЙС'' АД Защото ни е грижа ....... ние събираме и връщаме хартия за рециклиране.
БулСпейс ЕООД Още с основаването си, БулСпейс поема ангажимент към опазване на околната среда, реализирайки щадящи природата проекти, лансирайки неизчерпаемия потенциал на Слънцето като източник на енергия.
ОмегаСофт ООД С помощта на сертифицирани партньори, осигуряваме специализирани контейнери за разделно събиране на хартия, метал и пластмаса, излязли от употреба електрически и електронни отпадъци, негодни за употреба портативни батерии и др.
СПА-ХОТЕЛ "СЕЙНТ ДЖОРДЖ" Замяна на пластмасовите чаши в офиса с порцеланови.
ЗАГОРКА АД Използваме ефективно водните ресурси при производството на нашите продукти, като ще търсим решения за възстановяването им;
ЕЛФИДА Следене и показване качеството на въздуха на околната среда
„ТЕД–БЕД“ ЕАД Използваме колкото може повече рециклируеми или естествени материали.

Listo