Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
YTONG Екологични природни суровини за производството на материала.
НИКДИМ ...
Бруната България ООД Да подобрим енергийната ефективност при нашите клиенти – топлофикационните дружества в страната чрез рехабилитация на съществуващи и доставка на нови съвременни абонатни станции.
Eco Office Създаване на еко офис. Eco Office стимулира използването на рециклирани и биоразградими продукти в офиса, създава програми за разделно събиране на отпадъци и поставяне на енергоспестяващо осветление и оборудване.
Криейтив Партнерс Ангажираме се да извършваме занапред следните дейности:
EXL Service 1. Ограничаване на бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи;
Софика Груп По инициатива на служителите, компанията стартира разработване на стратегия за устойчиво развитие.
КЛИМА АДВАЙС ООД Намаляване на потреблението на енергия, чрез разработване на устойчиви и високоефективни енергийни решения за климатизация на сградите
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД, гр. Горна Оряховица Внедряване на екологични подобрения в отделните производства, целящи оптимизиране на работните процеси и опазване на околната среда.
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ Да предоставим на все повече наши клиенти услуга, която им позволява да пестят огромно количество ресурси (хартия, консумативи, електричество, горива, време, офис пространство, разходи за куриер и комуникации и др.) посредством цифровизиране на техните търговски процеси - изцяло електронно фактуриране и отчитане на плащанията в онлайн среда.

Listo