Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
CallPoint New Europe Ние поставяме устойчивото развитие на бизнеса ни като неразделна част от политиката за корпоративна социална отговорност на CallPoint New Europe. Нашият бизнес е динамичен и затова за нас е от първостепенна важност той да бъде в максимална степен в хармония с околната среда и нейните също така динамични и комплексни процеси, като следваме и работим върху иновативни и отговорни към околната среда практики. Нашите ангажименти:
ДеКони Да събираме разделно отпадъците в офиса
GenSoft ltd. Активно участие в зелени инициативи.
Хаглайтнер Хигиене България ЕООД С фирмената ни политиката "зелена ефективност" фирма HAGLEITNER си постави амбициозната задача да произвежда всички препарати за хигиена в кухнята и при прането, без съдържание на опасни съставки. Днес гордо можем да заявим, че всички продукти за дозиране в тези две съществени основни сфери на дейността ни, се произвеждат без оцетни киселини и фосфати. Заместили сме тези суровини с екологични алтернативи, които не вредят на здравето. Изискване, което е определящо за посоката на развитие на целия бранш.
Застрахователни компании “УНИКА” и “УНИКА Живот” Икономично използване на енергийните ресурси и офис консумативи в компанията, регламентирано като част от вътрешно-фирмените правила
Акт Лоджистик АД Екипът на "Акт Лоджистик" АД се пресъединява към Зеления кръг, поемайки следните ангажименти: Разделно събиране и управление на отпадъците.
ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ Създаване на устойчива застроена среда, щадяща максимално ресурсите, материалите и енергията, чрез планиране, методичност, познание и качествени проекти, съобразени с последните еконормативни изисквания и природните дадености.
Рисайклинг България ООД Целта на Рисайклинг България е дейното участие в реализирането на проекти по ОПОС 2007-2013, създавайки ефективно действащи и отговарящи, както на изискванията на програмата, така и на модерните технологии и тенденции, инсталации за мехнично и биологично третиране на отпадъци.
НИКДИМ ...
Ред Девъл Кетеринг АД Събираме разделно отпадъците, свързани с дейността ни;

Listo