Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
УниКредит Булбанк Ангажименти на УниКредит Булбанк От 2008 г. УниКредит Булбанк обединява ангажиментите си към околната среда в своята Национална зелена програма. В рамките на програмата всяка година банката реализира еко проекти. При старта на програмата през 2008 г. бяха засадени близо 400 дка гори край Стара Загора и бяха възстановени над 30 км. основни туристически алеи във Витоша - от х. “Алеко” до с. Бистрица по Янчовска и Бистришка река. През 2009 г. банката финансира възстановяването на еко пътека край село Борино, до скалния феномен Дяволския мост. През 2010 г. УниКредит Булбанк, заедно с Фондация Помощ за благотворителността в България, организира конкурс за еко проект, спечелен от Националната асоциация на парковете – така банката финансира с 5 хил. лв. купуването на фотокапани, с които да бъдат наблюдавани животинските видове и да бъдат очертани местообитанията им в шест парка. Едновременно с това през 2011 г. банката започна и мащабна кампания за отказване от хартиените извлечения и замяната им с електронни, а за рекламните материали вече се използва само рециклирана хартия. УниКредит Булбанк поетапно започна поставянето на стойки за колелета пред филиалите си, за да насърчи служителите да използват този начин на придвижване до работните си места. От 2011 г. в екоинициативите на банката, чрез полагане на доброволен труд, се включват и служителите. За първия проведен “Зеленият ден” през октомври 2011 г. УниКредит Булбанк беше отличена за „Доброволческа инициатива на годината“. Тогава 300 служители на банката и техните семейства засадиха 1 300 върби и още около 1800 лечебни храста зърнастец в Парк Витоша. През 2012 г. служители на УниКредит Булбанк почистваха местността близо до Драгалевския манастир на Витоша в подкрепа на Националната кампания „Да изчистим България за един ден“. През 2013 г., в рамките на Третия Зелен ден, близо 200 служители на УниКредит Булбанк събраха около 500 кг. боклук на Витоша. Бяха почистени местностите около хижа „Момина скала“ и хижа „Планинец“, както и бяха боядисани пейки и беседки около двете хижи. Децата на служителите активно се включиха в направата на къщички за птици, които след това поставиха на дърветата около хижа “Момина скала”. Освен на наградата за доброволческа инициатива, УниКредит Булбанк е носител и на приза "Инивеститор в околната среда", връчен на Годишното раздаване на наградите на Българския форум на бизнес лидерите през 2010 г. Тогава журито оцени полседвателните действия на банката в подкрепа на зелената идея.
Taxback.com Ще продължи с досегашната си политика за редуциране на използването на хартия. Само за 2010 г. „зеления” подход доведе до икономия на 3,4 т. хартия, което се равнява на спасяването на един декар гора от изсичане.
Кредисимо АД - CREDISSIMO Кредисимо АД е високотехнологична компания, която съзнателно налага и развива бизнес модел и процеси, протичащи изцяло онлайн, както за крайните клиенти, така и за служителите на компанията. Благодарение на услугите и продуктите, който са достъпни изцяло онлайн са: - спестени 4 060 000 листа А4, което представлява 8 120 стека хартия, както и 2 030 тонер касети (което може да се илюстрира от колона от листа А4 с височина 446,5 метра, с тегло 20 260 кг.) или - спестени 1 216 000 литра вода и 340 дървета или Със спестената електроенергия 4 060 000 лампи от 75 вата могат да светят 1 час. Компанията ни отговорно поема ангажимент в развитието си винаги да съблюдава и опазва околната среда и да се стреми да пести максимално природните ресурси с помощта на постоянно развиващите се технологии.
иста България ЕООД (www.ista.bg) иста България реализира различни проекти, свързани с екология и енергийна ефективност. От септември 2011 г. вход е проектът „Енергийна ефективност и екология в детските градини”, който е част от политиката на иста за социална отговорност и обществена ангажираност. Целта на проекта е да предаде на деца на възраст 5-6 години основните навици, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда и обхваща детски градини в София, Пловдив и Плевен. Посредством специално изработени карти, учебни помагала и т.н. с илюстрации, които изразяват някои от основните правила на енергийната ефективност в ежедневието и принципното отношение към околната среда, децата лесно усвояват първите стъпки към екологичното поведение в живота. Така ще се положат основите на отговорното отношение към природата.
Тонер Дайрект България ЕООД Извозване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване от офисите и домовете на нашите клиенти.
GreenGraffiti Природосъобразна реклама
eSky Да използваме рециклирана хартия и други рециклирани офис материали.
ABC Design & Communication Да участваме активно и инициираме акции по засаждането на дървета, залесяване и почистване на паркове. Правим го още от 2004 г.
GLOBAL GREEN CITY Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие.
Pure Water Нашата мисия е да е представим на българския пазар концепция за консумация на чиста питейна вода от източника.С избора на филтриращи и пречистващи диспенсери предотвратявате замърсяването на околната среда, като: • Спомагате за намалявате отделянето на въглероден двуокис и др. вредни емисии: → Причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки; • Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци: → 80% от материалите, от които са изработени машините на Waterlogic подлежат на рециклиране; → Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят; → Пластмасата формира 25% от отпадъците; → Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират. • Намалявате изразходването на енергия: → Машините на Waterlogic се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка. • Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:

Listo