Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
СИСТЕМЕЪР ЕООД Приносът ни за защита на околната среда е ефективното използване на енергия. Символът "Green ventilation" идентифицира интелигентната технология в хармония с околната среда и показва, че нашите продукти са подходящи и за в бъдеще. Ние предлагаме възможност за комбиниране на устойчивост с икономия. Задвижвани от технологични иновации, нашите ЕС-двигатели са практичноориентираният отговор на предизвикателството на климатичните промени. ЕС-технологията е проста и икономически ефективна – без компромиси. Системеър доставя обширна продуктова гама и пълно решение за целите на вентилацията и добрия климат. Широкият кръг на приложение и международното съответствие е доказателство за всеобхватните ни постижения. От практична гледна точка това означава глобално мислене и регионално присъствие – с енергийноефективна технология.
GLOBAL GREEN CITY Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие.
Студио Кард Екипът на Студио Кард непрофесионално се ангажира с опазването на околната среда - от години събираме отпадъците разделно, ограничаваме до минимум отпечатването на хартии, а когато това е нужно използваме само рециклирана хартия.
Вердес Политика за опазване на околната среда. Прилагане на нови технологи и съвременни екологични консумативи за една по здравословна среда на живот.
КлиВенТо Екипът на фирмата запознава клиентите с предимствата при използването на възобновяеми източници на енергия.
ARTE.DOC Преустановяване на използването на хартиени фактури на доставчици и преминаване към е-фактури (например при работа с компании като „Глобул“, „Сити експрес“, „Арбикас“, „Статус-1“ и др.)
Кредисимо АД - CREDISSIMO Кредисимо АД е високотехнологична компания, която съзнателно налага и развива бизнес модел и процеси, протичащи изцяло онлайн, както за крайните клиенти, така и за служителите на компанията. Благодарение на услугите и продуктите, който са достъпни изцяло онлайн са: - спестени 4 060 000 листа А4, което представлява 8 120 стека хартия, както и 2 030 тонер касети (което може да се илюстрира от колона от листа А4 с височина 446,5 метра, с тегло 20 260 кг.) или - спестени 1 216 000 литра вода и 340 дървета или Със спестената електроенергия 4 060 000 лампи от 75 вата могат да светят 1 час. Компанията ни отговорно поема ангажимент в развитието си винаги да съблюдава и опазва околната среда и да се стреми да пести максимално природните ресурси с помощта на постоянно развиващите се технологии.
"Ай Си Ем Арт Груп" ООД - организатор на международно изложение "ЕКОЗОНА" Да организираме ежегодно международно изложение "ЕКОЗОНА", на което да популяризираме и защитаваме идеята за превръщане на България в ЕКОЗОНА на Балканите.
АЛОКОР ООД Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, които оптимизирт разходите на енергия, намаляват замърсяването на околната среда и създават най-добрия комфорт, в средата която обитавме.
Дизайн Борд Ние вярваме, че опазването на околната среда е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните компании.

Listo