Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
''СЪНРАЙЗ ХОЛИДЕЙС'' АД Защото ни е грижа ....... ние събираме и връщаме хартия за рециклиране.
V Consulting Ltd Ние вярваме, че отговорното отношение към ресурсите и околната среда е в основата на съвременната бизнес-етика. V-Consulting работи за:
"РИТек" ЕООД 1. Използване на офис консумативи, отбелязани от доставчиците като еко продукти. Двустранно използване на хартиените листове.
Интермед 1 ЕООД "Интермед 1" ЕООД ще увеличи производството си на БИО етерични масла, води и фито екстракти.
Лотос Адвъртайзинг (Ilyan.com) Като една от водещите web агенции в България, екипът на www.ilyan.com се стреми да използва зелени технологии във всички свои проекти. Като един от лидерите в областта на дигиталния маркетинг ние пряко ограничаваме използването на хартия. Ще продължим да предлагаме дигитални решения, при които клиентите проследяват ефективността на маркетинговите си активности и могат бързо да вземат мерки за подобряване на използването на ресурси в кампаниите си. Системите ни за управление на проекти и клиенти са проектирани за минимално използване на ресурси като така пестим от електроенергия и излишни материали. Ние обещаваме да продължим тази тенденция като постоянно я обогатяваме и развиваме.
БОДЕ Поддръжка и опазване на озеленените площи на територията на България
Бизнес Куриер ООД Отпечатваме нашите рекламни материали на рециклирана хартия.
Австрийска Търговска Камара Дейности за намаляване на енергийните разходи
"София Ауто" АД Фирма „София Ауто” АД се включва в инициативата на сп. Мениджър “Зеленият кръг”, като поема следните конкретни ангажименти за своята дейност с цел опазване на околната среда - ефективно функциониране на Системата за управление на околната среда, като планирано я оценява, периодично я актуализира и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване; контрол и управление на флуорирани парникови газове чрез подходящото им събиране, съхраняване и обезвреждане; разделно събиране и предаване на отпадъците на лицензирана организация за оползотворяване и рециклиране на отпадъци; осигуряване на алтернативно отопление и енергоспестяващи отоплителни и осветителни тела; осигурен собствен водоизточник, редовно почистване на каломаслоуловителите и филтрите.
ЛЕНДОР ООД Чрез прилагането на Биологичния продукт за защита на растенията TRIFENDER WP производителите на земеделска продукция ще избегнат прилагането на химически препарати и пестициди и ще намалят разходите за торене от 30 до 60%

Listo