Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Аксуей България ЕООД Поемаме ангажимента да продължим да разпространяваме зелената идея в нашия офис!
Изи Онлайн АД Насърчаваме и обучаваме активно клиентите ни да рекламират в дигитална среда, а не чрез разпространение на печатни материали.
Индустриални Батерии ЕООД Намаляване разхода на хартия, като максимално се стремим преноса на информация да се осъществява по електронен път. Многократно зареждане на тонерите на използваните принтери в офиса.
Атлантическият клуб в България Наред с енергоспестяващото осветление, намаленият разход за хартия, в това число и принтирането от двете страни на всеки лист, изключването на всякаква техника в края на работния ден, екипът на Клуба има един значително по-солиден принос в опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие в ЕС.
ДАЙВА КОНСУЛТ ООД Намаляване разхода на хартия.
Спирал Сълюшънс ЕООД Една от основните цели при създаването на мобилното приложение CallMyName е освен да улесни максимално комуникацията между фирмите, и фирмите и техните клиенти, да намали драстично употребата на хартиени визитки, рекламни листовки и брошури с координати и други. Стимулираме нашите партньори да се включат активно в зелената инициатива, като подаряваме към всеки бизнес профил в мобилното ни приложение безплатни виртуални визитки за всички служители. Подкрепяме зелени инициативи и да насърчаваме потребителите на онлайн проектите ни да участват в тях. Насърчаваме пазаруването в пликове за многократна употреба. Въвеждаме зелени практики в офиса, като: • Пестеливо и повторно използване на хартия; • Принтираме само най-нужните неща; • Издаване на електронни фактури; • Максимално използваме електронни варианти на комуникация с нашите партньори и клиенти; • Намаляване на разходите на електроенергия.
Konica Minolta Konica Minolta се грижи за околната среда и намаляване на въздействието върху нея, свързано с бизнес дейността на компанията. Konica Minolta активно предоставя информация за планирането и развитието на тези усилия, чрез различни източници, като например сайта на компанията и CSR доклади. За да изпълни своите отговорности и екологични цели, компанията създаде своята Еко Визия 2050. Освен това, Konica Minolta работи за установяването на уникални системи по време на жизнения цикъл на продукта, включващи разработването, придобиването, производството, продажбата и употребата на продукта.
АРМИНА ООД АРМИНА ООД произвежда и търгува сертифицирана биологична розова вода като по този начин опазва земята и водите от замърсяване с пестициди и минерални торове АРМИНА ООД предлага на български пазар сертифицирана био козметика на реномираните марки от Германия LOGONA SANTE, neobio, AlmaWin, Klar, както сертифицирани хранителни био добавки Fitne и сертифицирани еко продукти за дома Aries. По този начин ние допринасяме за опазването на околната среда с намаляване на замърсяването на природните ресурси. АРМИНА ООД е въвела философията "Зелен офис" АРМИНА ООД печата на рециклирана хартия, събира разделно отпадъците, печата двустранно, използва "зелен бутон" на компютрите, изключва компютрите след работа. Членовете на екипа компостират в личните си градини и популяризират Зелената идея чрез лекциии, демонстриране на опазващи околната среда практики.
Сервизен център Заря ООД Прилагаме политика за разделно събиране на отпадъците, намаляване на разходите за хартия, вода и енергия. Част от вътрешнофирмените правила са икономичното използване на енергийните ресурси и офис консумативи.
Desert Ice Project Информиране на възможно повече хора и организации за смисъла от природосъобразното поведение, стремежа към устойчиво развитие, и последствията от всяко едно наше действие/бездействие.

Listo